Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Predškolske ustanove

Predškolska ustanova - Na području grada obezbeđenje i zbrinjavanje dece je u objektima predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita" i u organizovanom poludnevnom boravku dece. Predškolaska ustanova ima 11 objekata celodnevnog boravka, devet u gradu, jedan u Mataruškoj Banji i jedan u Ušću. U okviru ovih objekata deca su raspoređena u 27 jaslenih i 38 vaspitnih grupa kroz jedanaestočasovno radno vreme (desetočasovno u Ušću).  Predškolska ustanova je sve raspoložive prostore u okviru objekata prilagodila funkciji smeštaja dece. Međutim kao veliki problem javlja se nedovoljan kapacitet za smeštaj dece, iako ustanova pokriva negom i vaspitanjem oko 20% dece.

U okviru  Ustanove, osim ovih grupa, radi jedna mešovita jaslena i jedna mešovita vaspitna grupa u popodnevnim satima u vrtiću "Mladost". U okviru ovog istog vrtića postoji razvojna grupa celodnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama koja trenutno broji šestoro dece.

Na teritoriji grada formirana je mreža pripremnih predškolskih grupa, tako da u 44 objekta, (uglavnom u objektima osnovnih škola i MZ), ima 58 grupa. Evidentna je činjenica da na seoskom području Kraljeva nedostaje mreža predškolskih ustanova.

Ukupan broj dece koja koriste usluge Predškolske ustanove je je 2.643.

Objekti predškolske ustanove "Olga Jovičić - Rita"

Redni broj

Naziv objekta

Adresa

Godina izgradnje

Površina objekta u m²

Broj soba

Grupe po  uzrastu

Jaslena

Vaspitna

1.

Poletarac

Karađorđeva 11

1970.

2100

15

6

9

2.

Mladost

Moše Pijade

1981.

1076

9

4

5

3.

Pčelica

Pljakina br. 1

1936.

640

8

3

5

4.

Bambi

Šolajina bb

1977.

403

5

2

6

5.

Neven

Aleksandra Belića

1984.

1068

9

4

8

6.

Zvezdani Gaj

Izletnička bb

1988.

267

3

1

5

7.

Plavi Čuperak

Ušće

1991.

267

3

1

2

8.

Lane

Mataruška Banja

1998.

121

4

2

4

9.

Veseljko

Dositejeva 178

2002.

140

3

1

2

10.

Petar Pan

Higijenski zavod

2003.

437

3

2

4

11.

Švrća

Kovači

2005.

80

2

1

2

Izvor podataka: Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita"

Redni broj

Naziv objekta

Lokacija objekta

Broj grupa

Površina u m²

Broj soba

1.

ZC "Studenica"

Zdravstveni centar

2

200

-

2.

OŠ "Svetozar Marković"

Škola

3

50

1

3.

OŠ "Dimitrije Tucović"

Škola

4

86

2

4.

OŠ "Jovo Kursula"

Škola

3

50

1

5.

MZ Žiča

Mesna zajednica

2

70

1

6.

OŠ "Petar Nikolić" Samaila

Škola

1

52

1

7.

OŠ "Braća Vilotijević", Jarčujak

Škola

2

50

1

8.

MZ Grdica

Mesna zajednica

1

65

1

9.

OŠ "Dragan Marinković", Adrani

Škola

1

62

1

10.

OŠ "Jovan Cvijić", Sirča

Škola

1

60

1

11.

MZ Čukojevac

Mesna zajednica

1

40

1

12.

OŠ "Vitanovac", Stubal

Škola

1

45

1

13.

MZ Ratina

Mesna zajednica

2

65

1

14.

OŠ " Dositej Obradović", Vrba

Škola

2

70

1

15.

MZ Kovanluk

Mesna zajednica

1

30

1

16.

OŠ "Vitanovac", Vitanovac

Škola

1

32

1

17.

OŠ "Dragan Đoković - Uča", Cvetke

Škola

1

50

2

18.

OŠ "Dragan Đoković - Uča", Obrva

Škola

1

60

1

19.

OŠ "Petar Nikolić", Mrsać

Škola

1

50

1

20.

OŠ "Branko Radičević", Vitkovac

Škola

1

42

1

21.

OŠ "Dositej Obradović", Dragosinjci

Škola

1

35

1

22.

OŠ "Vuk Karadžić" , Beranovac

Škola

2

50

1

23.

OŠ "Olga Milutinović", Godačica

Škola

1

40

1

24.

OŠ "Dragan Đoković - Uča", Miločaj

Škola

1

40

1

25.

OŠ "Stefan Nemanja", Studenica

Škola

1

60

1

26.

OŠ "Vitanovac", Šumarice

Škola

1

18

1

27.

OŠ "Dragan Đoković - Uča", Tavnik

Škola

1

16

1

28.

OŠ "Vitanovac", Milavčići

Škola

1

12

1

29.

OŠ "Olga Milutinović", Ravanica

Škola

1

20

1

30.

OŠ "Jovan Dučić", Roćevići

Škola

1

50

1

31.

OŠ "Jovan Dučić",  Vrdila

Škola

1

50

1

32.

OŠ "Petar Nikolić", Lazac

Škola

1

22

1

33.

OŠ " Petar Nikolić", Bukovica

Škola

1

50

1

34.

OŠ "Milun Ivanović", Polumir

Škola

1

50

1

35.

OŠ "Dragan Đoković - Uča", Lađevci

Škola

1

20

1

36.

OŠ "Branko Radičević", Pečenog

Škola

1

50

1

37.

OŠ "Braća Vilotijević", Drakčići

Škola

1

30

1

38.

MZ Konarevo

Mesna zajednica

2

60

1

39.

OŠ "Đura Jakšić", Lopatnica

Škola

1

50

1

40.

OŠ "Branko Radičević", Milakovac

Škola

1

20

1

41.

OŠ "Vuk Karadžić", Kamenica

Škola

1

40

1

42.

OŠ Mlanča

Škola

1

30

1

43.

OŠ "Branko Radičević", Zakuta

Škola

1

50

1

44.

OŠ "Milun Ivanović", Gokčanica

Škola

1

50

1

Izvor podataka: Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita"

  • PU „OLGA JOVIČIĆ RITA" tel: 232-630

  • DEČIJI VRTIĆI:

 „Poletarac"     tel. 232-630

Pčelica"          tel. 321-076

Mladost"         tel. 322-374

Veseljko"          tel.381-679

Bambi"               tel.375-330

Zvezdani gaj" tel. 372-320

Lane"                   tel.411-780

Ušće"                  tel.431-296

"Švrća"                tel.376-334

Petar Pan"        tel.391-400

„Neven"                 tel.353-207

Predškolska ustanova  raspolaže sa 11 objekata i ima 85 pripremnih grupa za prvi razred.