Одштампај Пошаљи
Огласна табла

 

        

                                                             


 

 

                                                                                                                       17.05.2018.

 Спортски центар Ибар Краљево

 


РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
           ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

♦  Предлог комисије

♦  Информација

♦  Ревидирани буџет пројекта

 

 


 

                                    Одлука о називима улица и тргова

 Конкурс из области заштите животне средине
 Конкурс за еколошка удружења 2018.
 Формулар за пројекте
 Пријава
 Одлука о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 11.05.2018. ГОДИНЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У  2018. ГОДИНИ

ОПИС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ УЛАГАЊА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.1
 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.2

 


Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева


 Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години
 Обавештење 2018
 Захтев за регресирање трошкова вештачког осемењавања уматичених крава и јуница
 Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња,усева,плодова,расадника и младих вишегодишњих засада

 


 Одељење за друштвене делатности - позив за странку
 Недељка Драгањац

 Обавештење о спровођењу конкурса за избор директора јавних предузећа


 

 Јавно предузеће Градско стамбено
 О Г Л А С
о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности

                                                                                                                                13.04.2018.

Одлука о додели стипендија студентима
града Краљева за школску 2017/18. годину

 


                                                                                             30.03.2018 - 12.04.2018

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора - обавештење

Комисија за спровођење конкурса за избор директора -  закључакРЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2018. ГОДИНИ

Решење о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2018. годину


 ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2018. ГОДИНИ

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ 2018. ГОДИНЕ


 
 
                                                                                           

 

 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

 Одсек за послове дечје заштите

 Позив за странку

 СТРАНКА                       

 БРОЈ ПОЗИВА

  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА

Мануела Крачуновић    

183-52/2018

                19.03.2018

 Салиху Хилмије               183-32/2018   19.03.2018

         
                           

 Пословник о раду  Савета за безбедност саобраћаја                          07.03.2018

                                          ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

 

  

                                                       ПЛАН                             Одлука

 


 Одлука о суфинансирању удружења

                             Потпис                                                                                                                                                            

     

                                                                                                                       19.02.2018 -19.03.2018.

 

                                                                               ЈАВНИ  ПОЗИВ
           за  
учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање
               јавног интереса у области јавног информисања на територији
                                                
града Краљева у 2018. години


 ♦  ПРИЈАВА
 ♦  БУЏЕТ ПРОЈЕКТА
                                                                                                              

 

 


                                                                                                                                           09.02.2018.

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора
  Списак кандидата за спровођење конкурса за избор директора
  ЈКП "Путеви" Краљево

 


                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Програм одржавања и чишћења зелених површина за 2018.

Програм декорисања и уређивања града за 2018.

Програм чишћења и прања јавних површина за 2018.

Програм зимског одржавања јавних површина за 2018.

Програм одржавања јавног осветљења за 2018.

Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина за 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Одељење за инспекцијске послове градске управе града Краљева

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

 


 

Градска управа града Краљева

Јавна расправа о

Радној верзији предлога за промену Статута града Краљева

  Предлог за промену Статута града Краљева
 Позив
 ♦ Образац

 


                                                                                                                                23.01.2018.

                    Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног
                                     места у ЈКП "ПИЈАЦА" Краљево

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

  Одлука о спровођењу конкурса за избор директора ЈКП "Путеви" Краљево


Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

Одлука о буџету града Краљева за 2018. годину

 

Одлука о буџету за 2018. годину

Образлозење Одлуке о буџету за 2018. годину

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Табела 9 Преглед броја запосленихи средства за плате у 2018. години по  
  
звањима и занимањима у органима и слузбама локалне власти

 

 


            Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево                                             

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                - Грађевинска инспекција -

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2018. год.

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2018. год.


 

 


    

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

    УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


 ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА

Програм развоја спорта града Краљева


Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године