Одштампај Пошаљи
Огласна табла

 

 

 

                                                    
                                                                                                       19.07.2018 - 03.08 2018.

Јавни позив 
за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града  Краљева  за стварање и побољшање услова становања набавком грађевинског материјала


                                                                                                             17.07.2018 - 31.12. 2018.
Градско веће града Краљева

 ♦ Измене и допуне програма обнављања и формирања нових
    јавних зелених површина и дрвореда за 2018. годину

 Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина
   за 2018. годину
 Измене и допуне програма одржавања и чишчења зелених 
   површина за 2018. годину
 Измене и допуне програма декорисања и уређивања града
  
за 2018. годину


                                                                 16.07.2018 - 06.08 2018.

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица

Јавни позив 

за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града  Краљева  за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини 5 (пет) сеоских кућа са окућницом  и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или ададптацију предметних сеоских кућа са окућницом

                                                                                                16.07.2018 - 16.08.2018.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

 
                                                                                                13.07.2018 - 30.10.2018.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Обавештење регистрованим пољопривредним газдинствима
 са   територије  града Краљева-Кредитна подршка

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

 Одсек за послове дечје заштите

 Позив за странку -
        Станимировић Владан,  Брезова 160 Студеница
         бр.183-112/2018 од 05.07.2018

                                                                                                                                                                 13.07.2018.

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање пројеката
у области заштите животне средине
10.07.2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА СТОЛОВИ

 


Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1(сеоске) куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом


 

Одељење за привреду и финансије

Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2018. годину

Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Преглед капиталних пројеката

 


Одељење за привреду и финансије

Образложење завршног рачуна

Одлука о завршном рачуну

 


 Јавни позив спортски савез

  

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД КРАЉЕВО

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

        21.06.2018.
 

1. ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА
    СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 201
8. ГОДИНИ

 ПРИЈАВА

 

 

  06.07.2018.

2. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

 ЗАХТЕВ ЗА БИЗНИС ПЛАНОМ

 

   06.07.2018.
 3. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА   
     ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ
     ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА
У 2018.
     ГОДИНИ
 ЗАХТЕВ ЗА БИЗНИС ПЛАНОМ

 

 

 


                                                                                                                          25.07.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 1 СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

 

 Градска управа града Краљева
 Обавештење о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

     

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
           ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

♦  Предлог комисије

♦  Информација

♦  Ревидирани буџет пројекта

 

 


                                    Одлука о називима улица и тргова


Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева


 Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години
 Обавештење 2018
 Захтев за регресирање трошкова вештачког осемењавања уматичених крава и јуница
 Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња,усева,плодова,расадника и младих вишегодишњих засада

     


         
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2018. ГОДИНИ

Решење о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2018. годину

                                                                                      

 Пословник о раду  Савета за безбедност саобраћаја

                          07.03.2018

                                          ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

 

  

                                                       ПЛАН                             Одлука

 


                                                                                                 

                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Програм одржавања и чишћења зелених површина за 2018.

Програм декорисања и уређивања града за 2018.

Програм чишћења и прања јавних површина за 2018.

Програм зимског одржавања јавних површина за 2018.

Програм одржавања јавног осветљења за 2018.

Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина за 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Одељење за инспекцијске послове градске управе града Краљева

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

 


 

Градска управа града Краљева

Јавна расправа о

Радној верзији предлога за промену Статута града Краљева

  Предлог за промену Статута града Краљева
 Позив
 ♦ Образац

                                                                                                                           


Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

Одлука о буџету града Краљева за 2018. годину

 

Одлука о буџету за 2018. годину

Образлозење Одлуке о буџету за 2018. годину

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Табела 9 Преглед броја запосленихи средства за плате у 2018. години по  
  
звањима и занимањима у органима и слузбама локалне власти

 

 


            Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево                                             

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                - Грађевинска инспекција -

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2018. год.

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2018. год.

       ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2018. год.

        Допуна план и програм. III квартал. 2018.године


 

 


    

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

    УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


 ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА

Програм развоја спорта града Краљева


Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године