Одштампај Пошаљи
Контролне листе


 

Комунална инспекција

 

·         Комунално уређење

·         Симболи града

·         Комуналне таксе

·         Чишћење снега и леда

·         Радно време

·         Водовод и канализација

·         Отпадне воде на сеоском подручју

·         Мањи монтажни објекти

·         Киосци

·         Држање паса и мачака

·         Хватање и збрињавање напуштених паса

·         Димничарске услуге

·         Пијаце

·         Сахрањивање и гробља

·         Услови и начин снабдевања топлотном енергијом

·         Јавна паркиралишта

·         Кућни ред

·         Одржавање зграда

 

 

Туристичка инспекција

·         Контрола угоститеља

·       Контрола угоститељских услуга у домаћој радиности 

·         Контрола угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству

·         Радно време

 

Инспекција за саобраћај и путеве

 

·         Јавни путеви

·         Некатегорисани путеви

·         Линијски превоз путника

·         Такси превоз путника

·         Превоз у друмском саобраћају

·         Јавна паркиралишта

·        Раскопавање

·        Техничко регулисање

 

 

Просветна инспекција

 

·         Предшколске установе

·         Основне школе

·         Средње школе

 

 

Грађевинска инспекција

 

·         Надзор по издатој употребној дозволи

·         Надзор по обавештењу о завршетку темеља

·         Надзор по пријави почетка радова

·         Надзор по решењу у складу са чланом 145

·         Надзор по завршеној конструкцији објекта

 

 

 

 

Инспекција за заштиту животне средине

 

 

·         Заштита од нејонизујућег зрачења

·         Заштита животне средине у индустријским објектима

·         Контрола управљања отпадом

·         Заштита природе