Одштампај Пошаљи
Анкета о информатичкој писмености

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга је, део истраживања о електронској управи, у коме учествује и град Краљево. Ово истраживање спроводи се у оквиру Swiss PROпрограма, који финансира Влада Швајцарске, спроводи УНОПС и подржава Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Links:

------

[АНКЕТА ЗА ПОСЛОВНИ СЕКТОР]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

 

[АНКЕТА ЗА ГРАЂАНЕ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3x4pF1FU_ENYnGOhGAlKjNwVdbuyvEhU7XC_ldRFmcuAzQ/viewform