Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
JKP „Vodovod“ Kraljevo

Delatnost:

 • Odlukom Skupštine Opštine Kraljevo osnovano je Javno komunalno preduzeće "VODOVOD" Kraljevo radi obavljanja komunalne delatnosti prečišćavanja i distribucije vode (sakupljanje, prerada, odnosno prečišćavanje i isporuka vode za piće korisnicima i za druge potrebe) i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda.

     

 Prema Organizacionoj strukturi JKP "Vodovod" Kraljevo, službe direktno odgovorne direktoru su:

-          Služba javnih nabavki

-          Služba obezbeđenja, bezbednosti i zdravlja na radu, PPZ i planiranje odbrane,

-          Intenrni revozor 

Radna mesta direktno odgovorna direktoru su:

-          Tehnički direktor,

-          Pomoćnik direktora,

-          Pomoćnik direktora za razvoj.

Organizacioni delovi - sektori su:

-          Sektor kontrolno telo - telo za overavanje

-          Sektor za proizvodnju, kontrolu vode i prečišćavanje otpadnih voda

-          Sektor za održavanje sredstava za rad i vodomera

-          Sektor tehničke pripreme i ispitivanja

-          Sektor održavanja objekata ViK

-          Sektor za informacione tehnologije

-          Sektor za razvoj, investicije i upravljanje projektima

-          Sektor za ekonomsko finansijske poslove

U okviru sektora za proizvodnju, kontrolu vode i prečišćavanje otpadnih voda pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje za proizvodnju vode,

-          Odeljenje za kontrolu vode, labaratorija,

-          Odeljenje za prečišćavanje otpadnih voda,

-          Odeljenje za elektro-mašinsko održavanje

U okviru sektora za održavanje sredstava za rad i vodomera pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje alatnice,

-          Odeljenje mehanizacije,

-          Odeljenje za popravku vodomera

U okviru sektora tehničke pripreme i ispitivanja pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje tehničke pripreme, projektovanja i nadzora,

-          Odeljenje za ispitivanje vodovodne mreže i praćenje gubitaka,

-          Odeljenje za GIS

U okviru sektora održavanja objekata ViK pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje za održavanje vodovodne mreže i objekata,

-          Odeljenje za održavanje kanalizacione mreže i objekata,

-          Odeljenje za investicionu izgradnju,

-          Odeljenje za zamenu vodomera i privremena isključenja

U okviru sektora za informacione tehnologije pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje dispečerskog centra,

-          Odeljenje za računarsku i telekomunikacionu tehniku,

-          Odeljenje za informacioni sistem i korisnički servis

U okviru sektora za razvoj, investicije i upravljanje projektima pripada sledeće odeljenje:

-          Odeljenje za investicije i upravljanje projektima,

 Okviru sektora  za ekonomsko finansijske poslove pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje knjigovodstva,

-          Odeljenje za obračun i naplatu,

-          Odeljenje za cene, plan i analizu

-          Odeljenje finansijske opreative

U okviru sektora za opšte pravne i kadrovske poslove pripadaju sledeća odeljenja:

-          Odeljenje za opšte pravne i kadrovske poslove,

-          Odeljenje za utuženja i prinudnu naplatu,

 

 • Postojeći sistem vodosnabdevanja grada Kraljeva i nekoliko prigradskih naselja zasniva se na korišćenju podzemnih voda iz priobalja reke Ibar.
 • Voda se dobija iz četiri lokalna izvorišta locirana unutar granica GUP-a kao i iz sistema Gruža za određena područja grada. Procenjuje se da je trenutni kapacitet svih izvorišta 300-350 l/s.
 • Od tehničko tehnoloških mera obezbeđenja kvaliteta vode za piće postoji samo dezinfekcija vode hlorom, pre upuštanja vode u distribucionu mrežu grada.

Istorijat:

 • Počeci organizovanog vodosnabdevanja grada pijaćom vodom,  datiraju iz vremena tridesetih godina prošlog veka. Prema sačuvanim podacima, 1937. godine počinje izgradnja izvorišta "Đeriz", na levoj obali reke Ibar, u užoj zoni centra grada, za koji događaj se vezuje početak izgradnje današnjeg modernog sistema vodosnabdevanja. Sadašnje preduzeće „Vodovod" osnovano je 1948. godine.

Radno vreme:

 • 7,00 - 15,00

Dežurne službe:

 • Centrala: 036/307-100
  Prijava kvara: 036/307-121; 036/307-122
  Radno vreme - 0,00 - 24,00 časa

Korisne informacije:

 • JKP ''Vodovod'' je formirao INFORMACIONI TELEFONSKI CENTAR
  Na telefonu 036-307-170 korisnici mogu dobiti informacije:
            -O stanju na računu
            -O kvarovima i obustavama vode u mreži
            -Prijava kvara
            -Cena vode
  Kontakt sa radnicima JKP ''Vodovoda''
Preuzmite dokumenta:
Kontakti
Javno - komunalno preduzeće „Vodovod"  Kraljevo
Ul. 27. Marta br. 2, 36 000 Kraljevo
Centrala: 036/307-100; 036/334-303
Sekretarica: 036/313-993; 036/307-103; 036/307-190
Faks: 036/334-464
E-mail:info@vododvodkv.co.rs 
Prijava kvara: 036/307-121; 036/307-122