Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
JKP „Čistoća“ Kraljevo

 

Istorijat:

Narodni odbor Gradske opštine tadašnjeg Rankovićeva dana 17.09.1954. godine doneo je odluku o ''saobraženju'' dotadašnje delatnosti komunalne uprave u privrednu organizaciju komunalnog karaktera sa nazivom: Komunalno preduzeće ''ČISTOĆA'' Kraljevo.
 
Praktično sve gradske komunalne službe bile su objedinjene u jednom preduzeću iz kojeg se kasnije pojedine izdvajaju i prerastaju u posebne radne organizacije, kao: ''Elektron'', ''Ibar'', ''Špedicija'' i ''Vodovod''.
Sa rastom i razvojem grada, raslo je i razvijalo se naše preduzeće, koje se šezdesetih godina reorganizuje i učvršćuje sa tri osnovne delatnosti: ''Javna higijena'', ''Zelenilo'' i ''Pogrebne usluge''.
Taj period postaje i prekretnica u razvoju preduzeća i njegovom osposobljavanju da adekvatno prati grad i njegove građane u narastajućoj potrebi komunalnog i ličnog standarda.
u 1971. godini, izgrađuju se poslovni objekti u Ribnici sa garažama, radionicom, garderobom i staklenikom površine 500m2, u kojem se proizvodi cveće, ne samo za potrebe uređenja grada, već i za tržište, pa se ubrzo otvara i prva prodavnica cveća.
Po opštoj oceni, Kraljevo je u tom periodu jedan od najčistijih i najuređenijih gradova Srbije. ''Politika'' od 13. avgusta 1971. godine objavljuje članak pod nazivom: ''UMIVENO KRALjEVO'', a ''Politika Ekspres'' septembra 1965. godine piše: ''KRALjEVO, JEDAN OD NAJČISTIJIH NAŠIH GRADOVA'', po oceni domaćih i stranih turista.

Za postignute rezultate, ovo preduzeće je od strane SO-e Kraljevo, 29. novembra 1971. godine, proglašeno zaslužnom organizacijom, a Regionalna privredna komora mu 01.05.1972. godine, dodeljuje prvomajsku nagradu.

 • u 1973. godini dolazi do integracije komunalne privrede Kraljeva, pa ovo preduzeće u narednom periodu, sve do 1990. godine, posluje kao OOUR KRO ''Komuna''.
 • u 1980. godini izgrađuje se novih 2000m2 staklenika i intenzivira proizvodnja cveća i rasadnička proizvodnja.
 • 18.05.1990. godine, odlukom SO Kraljevo postojeći OOUR ''Čistoća'' u sastavu KRO ''Komuna'' organizuje se kao Javno komunalno preduzeće ''Čistoća'' sa p.o. Kraljevo, koje i danas posluje pod tim nazivom

Struktura:

 • Sektor zajedničkih poslova;
 • Komunalna higijena;
 • Gradsko zelenilo i
 • Gradska groblja.

Osnovna delatnost:

 • iznošenje, transport i deponovanje smeća;
 • pranje i čišćenje ulica;
 • održavanje javnih zelenih površina; 
 • održavanje zelenila oko stambenih objekata;
 • uređenje i održavanje gradskih groblja;
 • pogrebne usluge.

Sporedna delatnost:

 • proizvodnja cveća, ukrasnog šiblja i dendromaterijala u rasadniku i cvećari;
 • proizvodnja parkovske galanterije (žardinjere, klupe i dr.);
 • promet cveća, dendromaterijala i pogrebne opreme i izvođenje zanatskih radova na groblju (izrada grobnica, opsega oko grobnih mesta i nadgrobnih ploča;
 • održavanje, korišćenje i naplata parking prostora

Radno vreme:

 • Od 6,30 - 14,30

Dežurne službe:

 • Dežurne službe u periodu od 00,00 - 24, 00 h.

 Preuzmite dokumenta:

Kontakti
                                                                   Adresa: Žički 10 V. 36 000 Kraljevo
                                                                              Telefon:036 362-202 
                                                                                  Faks: 036 362-203
                                                                        e-mail: cistocakv@gmail.com  
                                                                                     office@jkpcistocakv.rs