Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Virtuelni matičar


Odeljenje za opštu upravu grada Kraljeva
Matična služba
Trg Jovana Sarića 1
36000 Kraljevo

Napomena:
Troškove izdavanja dokumena i troškove transporta snosi naručilac.

MATIČNA KNjIGA ROĐENIH 

Zahtev za Izvod iz matične knjige rođenih 

MATIČNA KNjIGA VENČANIH 

Zahtev za Izvod iz matične knjige venčanih 

MATIČNA KNjIGA UMRLIH 

Zahtev za Izvod iz matične knjige umrlih

DRŽAVLjANSTVO 

Zahtev za Uverenje o državljanstvu

 

 Upoznajte se sa cenama taksenih tarifa:

 

Izvod iz taksene tarife - 01.06.2015. "Službeni glasnik RS", br.45/15

                           
           klikom na sliku otvarate tražene administrativne postupke