Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Vesti
22.Jul 2014.
Predsednik Skupštine primio članove ruskog kluba „Poštovaoci ordena Aleksandra Nevskog

Predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović i pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva Vukman Rakočević primili su danas  članove ruskog kluba „Poštovaoci ordena Aleksandra Nevskog“ i njihove domaćine tokom boravka u Kraljevu – članove kraljevačkog Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva „Petar Veliki“.

Dvadesetdvočlana grupa, osnovana pri larvi Aleksandra Nevskog u Sankt Peterburgu, organizator je rusko-srpske regate nazvane „Pravoslavno hodočašće rekama Srbije , koja, od 18. jula do 4. avgusta, plovi rekom Ibar od Studenice, Zapadnom i Velikom Moravom i Dunavom, do tvrđave na Kalemegdanu.

U delegaciji ima 10 dece od osam do 14 godina, koja potiču iz porodica sa više dece, gde ima problema u razvoju dece, ili su ostala bez roditelja. Čitav poduhvat realizuje se pod pokroviteljstvom crkve.

I domaćini i gosti su izrazili zadovoljstvo zbog današnjeg susreta. Predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović je istakao i značaj grada Kraljeva u oživljavanju Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva „Petar Veliki“. Prema njegovim rečima, postoji inicijativa da se uspostave kontakti sa sličnim ruskim udruženjima koja imaju želju da posete Srbiju. Kako je istakao predsednik Skupštine, treba da se još više sarađuje, a grad Kraljevo će učiniti sve da se veze šire. 


18.Jul 2014.
Sednica skupštine grada Kraljeva

Na današnjoj sednici Skupštine grada Kraljeva doneta su sledeća akta:

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora Skupštine grada Kraljeva.

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini grada Kraljeva Miodraga Petrovića, MilovanaĐurišića i dr Zorana Miljkovića.

Odluka o završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2013. godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2014. godinu za period 01.01.2014.-31.03.2014.godine.

Odluka o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava za vodotokeII reda na teritoriji grada Kraljeva za 2014. godinu.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije reke Tovarnice.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje groblja "Barutana".

Odluka o prestanku i brisanju zaštite spomenika prirode "Stablo hrasta lužnjaka-Ratina".

Odluka o prestanku i brisanju zaštite spomenika prirode "Hrast zapis u Kovačima".

Odluka o prestanku i brisanju zaštite spomenika prirode "Bukovički hrast zapis".

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za 2014. godinu.

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva.

Zaključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JP Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“ iz Kraljeva.

Zaključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JKP „Putevi“ iz Kraljeva.
Zaključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JKP „Čistoća“ iz Kraljeva.

Zaključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JKP „Pijaca“ iz Kraljeva.
Za
ključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JKP „Vodovod“ iz Kraljeva.
Zaključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JEP „Toplana“ iz Kraljeva.
Zaključak o usvajanju  Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu JP „Opštinska stambena agencija“ iz Kraljeva.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju Narodnog muzeja iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Istorijskog arhiva iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Olge Jovičić-Rita“ iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za školsku 2012/2013. godinu i Finansijskog izveštaja Dečjeg odmarališta „Goč“ iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Javne ustanove „Turistička organizacija Kraljeva“ iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Sportskog centra „Ibar“ iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o neusvajanju Izveštaja o radu Kulturnog centra „Ribnica“ iz Kraljeva za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma kulture „Studenica“ iz Ušća za 2013.godinu.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja „Apoteke Kraljevo“ za 2013. godinu.

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja “Apoteke Kraljevo” za 2014.godinu.
Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u OŠ „Sveti Sava“ u Ribnici.
Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u OŠ „Milun Ivanović“ u Ušću.

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u OŠ „Vuk Karadžić“ u Ribnici.

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija Kraljeva“ iz Kraljeva.
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo.

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privremenog Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja "Kraljevo" u Kraljevu i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja "Kraljevo" u Kraljevu.

Odluka o izradi izmene Plana Generalne regulacije „Ribnica“.

Odluka o izradi izmene Plana Generalne regulacije „Kulagića ada-Adrani“.

Odluka o usvajanju strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva.

Radni zaključak Jovana Nešovića17.Jul 2014.
Četvrta (vanredna) sednica Gradskog veća grada Kraljeva

 

Četvrta (vanredna) sednica Gradskog veća grada Kraljeva održana je 17. jula. Od 18 tačaka, jedna je povučena, 10 je usvojeno i upućeno u skupštinsku poceduru.

Gradsko veće grada Kraljeva usvojilo je i uputilo na Skupštinu predlog Odluke o izradi izmene Plana generalne regulacije „Ribnica“.

Većnici su dali saglasnost na predlog Odluke o izradi izmene Plana generalne regulacije „Kulagić Ada“ u Adranima, koja se odnosi na problem odlaganja smeća i proširenja deponije.

Usvojena je i inicijativa gradonačelnika grada Kraljeva za organizovanje omladinske radne akcije, za šta je ideja potekla od predstavnika grada Kraljeva i grada Maribora tokom rada na otklanjanju posledica nedavnih poplava u našem gradu.

 

 

16.Jul 2014.
Sastanak sa direktorima

Kao što je i najavio pri prvom susretu krajem prošlog meseca, gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić, na odvojenim sastancima, sastao se danas sa direktorima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo. U razgovorima o poslovanju preduzeća odnosno ustanova, propratnim problemima i potrebama, učestvovali su i zamenik gradonačelnika, predsednik Skupštine grada, načelnik i zamenik načelnika Grdaske uprave, pomoćnici gradonačelnika, članovi Gradskog veća grada Kraljeva, šef Kabineta gradonačelnika.

 Gradonačelnik Tomislav Ilić smatra da je probleme koje su izneli direktori moguće prevazići. Prema njegovim rečima, do narednog sastanka, idućeg meseca, većina tih problema sigurno će biti rešena.

Praksa, koju je došavši na mesto gradonačelnika uveo, urodila je plodom, kaže gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić. U direktnom razgovoru sa direktorom svake ustanove odnosno preduzeća lakše se sagleda svaki problem, a rešavanje problema, kao i realizacija planova preduzeća i ustanova, svakako će  lakše teći uz pomoć osnivača – grada Kraljeva.

16.Jul 2014.
Projekat „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“

Sastanak u vezi sa daljim koracima u realizaciji Projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ održan je danas u našem gradu. Uz prezentaciju Projekta, bilo je reči i o usaglašavanju  Protokola o saradnji između Gradske uprave grada Kraljeva i javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Predstavnici grada Kraljeva i OPTIMUS-a – Centra za dobro upravljanje razgovarali su o tome sa predstavnicima JKP „Vodovod“, JKP „Čistoća“, JKP „Putevi“, JEP „Toplana“, Direkcije za planiranje i izgradnju Kraljevo i Službe za katastar nepokretnosti Kraljevo.      

Unapređenje međusobne komunikacije, koordinacija rada i razmena informacija i dokumentacije sa javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama doprineli bi većoj efikasnosti i kvalitetu rada Gradske uprave grada Kraljeva i pojednostavljenju i ubrzanju procedura i smanjenju troškova krajnjih korisnika usluga. Način ostvarivanja ove komunikacije predstavljen je u Protokolu o saradnji, koji sadrži obaveze i odgovornosti za strane potpisnice, kao i predloženi proces razmene informacija i dokumentacije, a sve u cilju pojednostavljenja procesa izdavanja dozvola i rešenja za stranke.

Prema rečima načelnika Gradske uprave grada Kraljeva Miloša Petrovića, nastoji se da se napravi model Protokola o saradnji, koji podrazumeva razmenu potrebnih saglasnosti, dokumenata po službenoj dužnosti, svega što Gradska uprava pribavlja kada rešava o pravima i interesima građana u nekom postupku.

„Mi ćemo biti ti koji će umesto građana pribavljati neka dokumenta po službenoj dužnost. Iskoristili smo to što imamo formiranu Kancelariju za brze odgovore, preko koje ćemo biti u situaciji da ta dokumenta pribavljamo. Protokolom su predviđena prava i obaveze potpisnika. Njihova obaveza bi bila da imenuju lica koja će, u ime tih preduzeća, biti zadužena za pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti. Interes nam je da se Protokol što pre usaglasi jer se projekat završava u novembru. Bez dobre koordinacije i komunikacije sa ostalim činiocima, posebno gde je grad osnivač, nema ni uspešnog rada lokalne administracije“, izjavio je Miloš Petrović, načelnik Gradske uprave grada Kraljeva.

Tokom saradnje grada Kraljeva i OPTIMUS-a, mnogo jako korisnih stvari za unapređenje poslovnog ambijenta urađeno je kroz Projekat. Sprovedena je regulatorna reforma administrativnih postupaka, čime su se smanjili troškovi i vreme čekanja za stranke, i za poslovnu zajednicu i za građane. Objavljen je registar administrativnih postupaka, koji daje kompletne informacije građanima i privrednim subjektima šta je sve potrebno da pripreme za svoje predmete kako bi dostavili zahteve Gradskoj upravi za dobijanje dozvola, odobrenja, rešenja i sl.

„Sledeći korak je dogovor sa javnim preduzećima u cilju daljeg pojednostavljenja administracije, posebno kada je u pitanju oblast građenja. Ideja je da se postupci za stranke još više pojednostave time što će Gradska uprava, konkretno Kancelarija za brze odgovore, praktično biti to jedno mesto gde će građani moći da podnose zahteve za građevinsku, upotrebnu dozvolu... Ideja je da Gradska uprava tj. Kancelarija pribavlja po službenoj dužnosti uslove, saglasnosti i drugu dokumentaciju od preduzeća. Time je praktično smanjen broj koraka za stranke, pri čemu izbegavamo njihov odlazak u više institucija i uspostavljamo jednošalterski sistem za sprovođenje procedura“, rekla je Katarina Milanović, zamenik direktora OPTIMUS-a.

Grad Kraljevo, OPTIMUS - Centar za dobro upravljanje i Stalna konferencija gradova i opština su novembra 2012. godine potpisali Ugovor o sprovođenju Projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“, koji podržava Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove. Cilj Projekta je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta uz uklanjanje administrativnih prepreka za privrednike, čime će se obezbediti brži privredni razvoj i socijalni prosperitet, kao i veća konkurentnost Kraljeva u privlačenju novih investicija. Regulatorna reforma, koja se sprovodi u Gradskoj upravi grada Kraljeva, omogućiće poslovnom sektoru i građanima veće uštede u novcu i vremenu kroz pojednostavljenje procedura koje sprovodi gradska administracija, transparentnost u radu i pravnu sigurnost.

  - PREZENTACIJA -
15.Jul 2014.
Otvaranje umetničke galerije u Krstovgradu

            Današnje nevreme, praćeno jakim udarima groma i kiše, nije uspelo da pokvari prelep događaj u Progorelici. U Krstovgradu, svojevrsnom muzeju kolekcionara i zaljubljenika u umetnost Željka Košanina i njegove porodice, upriličeno je otvaranje nove umetničke galerije i promocija „Srpske knjige života“.   
            Pored gostiju iz Kraljeva i cele Srbije, u ime grada Kraljeva prisustvovali su pomoćnici gradonačelnika Vukman Rakočević i Novica Gagović i direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Kraljevo Nenad Nerić.
Pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva Vukman Rakočević u simboličnom otvaranju ove galerije istakao je da je Košanin, sa svojom porodicom, ceo život posvetio umetnosti i stvaranju jednog predivnog kulturnog mesta koje svakako zaslužuje da bude ponos grada Kraljeva, a što dokazuju i svakodnevne posete ljudi iz celog sveta.             
            U prisustvu velikog broja ljubitelja umetnosti i rada porodice Košanin, održan je program u kome su učestvovali glumci Nebojša Dugalić, Momir Bradić, Vesna Pavlović i vokalni solista Voja Spasić.  
            Glumac Nebojša Dugalić rekao je da očekuje da će galerija Košanin biti kulturni centar dešavanja u gradu Kraljevu, pogotovo ako se zna da Željko Košanin poseduje više od 5.000 umetničkih i istorijskih dela.
  14.Jul 2014.
Treća (vanredna) sednica Gradskog veća grada Kraljeva

Na trećoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća grada Kraljeva, održanoj 14. jula 2014. godine, gradski većnici doneli su Zaključak kojim se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći od 120.000 dinara za još 50 vlasnika poplavljenih objekata.   

Gradsko veće usvojilo je izveštaj Zavoda za javno zdravlje Kraljevo o higijenskoj ispravnosti vode za piće u toku maja 2014. godine i praćenju kvaliteta vazduha i izvršenim merenjima imisije za maj 2014.

Usvojilo je i Nacrt Odluke o izradi izmene i dopune Prostornog plana grada Kraljeva.

Poslovnik o radu Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo takođe je usvojen.
07.Jul 2014.
Obeležen 7. juli Dan ustanka

Polaganjem venaca na spomenik palim borcima u Kovačima, grad Kraljevo, Mesna zajednica Kovači i Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova „Jovo Kursula“ obeležili su 7. juli, Dan ustanka protiv fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu.

Venac na spomenik na kojem stoji 34 imena stradalih u ratovima od 1912. do 1999. godine su, u ime grada, položili Sreten Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva, i Vukman Rakočević, pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva.

Predsednik Skupštine je odao priznanje organizaciji SUBNOR-a i MZ Kovači, koja nije prekinula obeležavanje 7. jula, dana kada je zvanično počela borba protiv fašizma.

„U vremenu kada se povampiruje fašizam, moramo biti jedinstveni. Da zahtevamo da se ponovo ujedine politika i svest i da Srbija ne bude jedna od retkih zemalja koja ne obeležava dan kada je započela borba protiv fašizma. Odajemo slavu žrtvama i ostavljamo u sećanje mladima da su ovo mesta i dani kada moramo da zaćutimo i da se poklonimo onima koji su dali život za slobodu. Ovo mesto, gde krst i petokraka stoje zajedno, podseća nas i obavezuje da nikada ne zaboravimo žrtve koje su pale u svim ratovima – 1912-1918, 1941-1945, 1991-1999, da bismo mi danas živeli u slobodi“, rekao je predsednik Skupštine.

Događaj od pre 73 godine, kada je Žikica Jovanović Španac u u Beloj Crkvi započeo oružanu borbu pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije, prihvaćen je kasnije kao početak ustanka u Srbiji. Kao državni praznik, Dan ustanka se obeležavao do 2001. godine, kada je ukinut odlukom Vlade Srbije.
 

Kampanja Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva

U sklopu promotivnih aktivnosti, Savet za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva organizovao je prvu kampanju u ovoj godini namenjenu pešacima, koja ima za cilj da ukaže na sve opasnosti koje postoje ukoliko se kolovoz u semaforizovanoj raskrsnici prolazi na crveno.

Članovi Saveta su, na raskrsnici Pljakine i Beogradske ulice, simbolično, cegerom i flajerom, nagrađivali one koji su pešački prelaz prešli na zeleno. Kako kažu, oni hoće da upozore naročito vozače, ali i sve druge učesnike u saobraćaju, da obrate pažnju na pešake. Ipak, i pešaci moraju da shvate da su oni ti koji odlučuju o svom  životu.

Prema rečima člana Gradskog veća grada Kraljeva Nenada Markovića, predsednika užeg sastava Saveta, pešaci su najkritičnija grupa učesnika u saobraćaju. Najteže saobraćajne nezgode dešavaju se pešacima. U Kraljevu je prošle godine nastradao 81 pešak, od toga su četiri poginula, a 16 je teško povređeno.

Adekvatnom edukacijom i pridržavanjem pravila svih učesnika u saobraćaju broj smrtno postradalih bi mogao da se smanji. Najavljene su izmene Zakona o sabraćaju, kojima će se možda pooštriti kaznena politika.
 

 

 


05.Jul 2014.
Veseli spust

Tradicionalna, ove godine jubilarna, dvadeset peta, turistička, sportsko-rekreativna manifestacija „Veseli spust“ okupila je 5. jula 2014. godine brojne učesnike na najrazličitijim plovilima, koji su se rekom Ibar spustili od srednjovekovnog grada Magliča do Kraljeva. I ovaj spust je imao međunarodni karakter, budući da su brzacima Ibra splavarili ne samo Kraljevčani i gosti iz cele Srbije, već i iz zemalja u okruženju i partnerskih gradova. Odmor za spustaše organizovan je u Matruškoj Banji, uz tradicionalni pasulj, a za dobru zabavu sve vreme pobrinuli su se trubači.  

Prema rečima gradonačelnika grada Kraljeva Tomislava Ilića, kapetana ovogodišnjeg „Veselog spusta“, svo spustaši su uspešno plovili trasom od Magliča do Mataruške Banje, a zatim i do Kraljeva, i sve je proteklo u najboljem redu. On je izrazio nadu da će sledeći spust biti još masovniji, a, kako je rekao, organizacija „Veselog spusta“ za narednu godinu počinje već 1. avgusta ove godine.

            Kako je izjavio direktor „Veselog spusta“ Nenad Nerić, direktor Direkcije za planiranje i izgradnju, od ovogodišnjeg splavarenja počinje nova era „Veselog spusta“ kako bi postao manifestacija regionalnog karaktera. Prema njegovim rečima, nivo bezbednosti je bio maksimalan i na vodi i na kopnu.

            Učesnici „Veselog spusta“ uglavnom imaju dugogodišnji „veselospustaški staž“, a oni koji su prvi put plovili Ibrom već su sigurni da će i za njih to postati tradicija.

Uoči „Veselog spusta“, na 25. kapetanskom okupljanju, novi kapetan - gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić, preuzeo je kapetansku kapu. On je i ovom prilikom pozvao sugrađane i na spust i na sve prateće manifestacije. Gradonačelnik je zahvalio gostima koji su stigli iz partnerskih gradova - Zelene Gore i Maribora, sponzorima, donatorima, bivšim kapetanima i ostalim gostima.

Na glavnom gradskom trgu, u dve večeri, nastupili su kraljevački muzičari i Kiki Lesendrić i grupa „Piloti“, a organizovana je i di-džej žurka.

Trećeg dana manifestacije, na gradskom bazenu, organizovane su „Igre na vodi“.

Organizatori ovogodišnjeg „Veselog spusta“, koji je imao humanitarni karakter, bili su grad Kraljevo, Turistička organizacija Kraljeva i Kajak klub Ibar. Svi učesnici kupili su kartu, a prihod je namenjen onima čiji su domovi stradali u nedavnim poplavama.
 
 
 
 
 
 

04.Jul 2014.
Delegacija iz Zelene Gore u Kraljevu

Delegacija partnerskog poljskog grada Zelena Gora, na čijem čelu je zamenik gradonačelnika Violeta Harežlak, počasni građanin grada Kraljeva, boravi u Kraljevu od 3. do 6. jula.  U delegaciji su i Konrad Vitrilak, šef Kabineta gradonačelnika, i Stanislav Domaš – Domaševic, zamenik šefa Odeljenja za ekonomiju.

Goste su danas primili gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić, zamenik gradonačelnika Milun Jovanović i predsednik Skupštine grada Sreten Jovanović. Sastanak je bio prilika da se nastave razgovori o dugogodišnjoj uspešnoj saradnji, naročito u oblasti sporta i kulture, ali i da se razmene iskustva u rešavanju trenutno najvećih problema na obe strane, kao što je npr. niska stopa nataliteta, koja zahteva podršku u opstanku i razvoju porodice.  

Prema rečima gradonačelnika Kraljeva, porodična politika je veoma zanimljiva i aktuelna tema i mi ćemo videti šta su u Zelenoj Gori uradili po tom pitanju, kako bismo primenili njihova iskustva, pogotovu što je ne samo u našem gradu, već i na nivou Republike, bela kuga veoma izražena.

„Mi imamo dugogodišnju saradnju sa Zelenom Gorom, najviše kulturnu i sportsku. Nadam se da ćemo ovom posetom tu saradnju proširiti i na druge vidove saradnje, naročito privrednu. Poljska je visoko i značajno kotirana u Evropskoj uniji, tako da se nadam da će nam pomoći u pretpristupnim fondovima, ukazati nam prilikom pristupanja EU šta je neophodno i gde možemo da konkurišemo za pretpristupne fondove“, izjavio je gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić.

Zamenik gradonačelnika Zelene Gore Violeta Harežlak rekla je da je Zelena Gora spremna za proširenje saradnje i otvorena za svaku vrstu pomoći. I ona svojim ličnim zalaganjem doprinosi održanju i obogaćivanju saradnje Kraljeva i Zelene Gore i ličnim primerom pokazuje kako se radi na zbližavanju i produbljivanju prijateljskih odnosa poljskog i srpskog naroda.

„Smatram da sam ja predstavnik grada Kraljeva u Zelenoj Gori, gde kažu da sam već napola Srpkinja. Moja simpatija prema Vašem gradu je opštepoznata i preneta na stanovništvo Zelene Gore. Najvećim dostignućem ipak smatram saradnju između mladih ljudi koji se uzajamno posećuju, sarađuju u sportu, zajedno uče i druže se. Kao što je i gradonačelnik Kraljeva rekao, razdaljina više nije prepreka. Mi moramo da iskoristimo tu situaciju zarad budućih generacija, naše dece, naših unuka, da bolje i skladno živimo“, rekla je Violeta Harežlak prilikom prijema.

Na sastanku je zamenik gradonačelnika Milun Jovanović predložio da Zelena Gora, kao partnerski grad Kraljeva, lobira kod Vlade Poljske da se uključi u Donatorsku konferenciju za pomoć Srbiji u otklanjanju posledica poplava, zakazanu za 16. jul u Briselu.
 
 
 

04.Jul 2014.
Polaganje venaca povodom 4.jula, Dana borca

Povodom obeležavanja 4. jula, Dana borca, na Spomenik otpora i pobede, u parku kod železničke stanice, delegacije grada Kraljeva, Vojske, Policije, Žandarmerije, boračkih udruženja, položile su vence. U ime grada Kraljeva, venac je položio Sreten Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva, sa saradnicima.

Iako se Dan borca, odlukom Vlade Srbije, od 2001. godine, ne obeležava kao državni praznik, prema rečima Sretena Jovanovića, grad Kraljevo, u kome je streljano više hiljada nedužnih, ima obavezu prema žrtvama i prema budućnosti da ovaj dan obeležava i da se podseća šta se sve strašno zbilo u tom vremenu.

„Iza nas dolaze mlade generacije koje treba da znaju šta se sve na ovim prostorima dešavalo. Fašizam je bio pokret koji je imao veoma ružne i neprijatne ciljeve. Pobedile su snage posle kojih smo mi više od pedeset godina uživali u miru. Mi nastavljamo da obeležavamo ovaj datum i, koliko je meni poznato, ovaj dan se obeležava i u mnogim gradovima u Srbiji“, rekao je Sreten Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva.


02.Jul 2014.
Tretman komaraca

Stručne službe Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo u sredu uveče, 2. jula 2014. godine, s obzirom na to da su vremenske prilike za to bile povoljne, počele su tretman komaraca sa zemlje na teritoriji grada Kraljeva.
T
retman je obuhvatio uže gradsko jezgro, i to: gradske ulice, parkove i priobalje Ibra. O daljim aktivnostima građani će blagovremeno biti obaveštavani.
Sredstvo kojim će komarci biti tretirani nije opasno po pčele, ljude i domaće životinje
.
             

01.Jul 2014.
Sednica Gradskog veća grada Kraljeva

Na drugoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća grada Kraljeva, članovi Veća doneli su Rešenje o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji grada Kraljeva, i to po 120.000 dinara za još 120 vlasnika poplavljenih stambenih objekata.
Usvojen je i predlog da Komisija za raspodelu novca liberalizuje kriterijume za dodelu ove jednokratne pomoći kako bi svaka porodica koja živi u poplavljenom objektu mogla da dobije pomoć. Komisija bi trebalo da predloži nove kriterijume na prvoj narednoj sednici Gradskog veća. Takođe, trebalo bi da
da predlog kako bi grad mogao da pomogne porodicama koje žive u poplavljenim montažnim kućama.   

30.Jun 2014.
IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Miroslav Aranđelović

1925-2014

 

U Kraljevu je 30. juna 2014. godine, u 89. godini, preminuo Miroslav Aranđelović, poslednji preživeli naš sugrađanin sa streljanja oktobra 1941. godine na lagerskom groblju u Kraljevu koje je sproveo nemački okupator.

Miroslav Aranđelović je bio i učesnik Narodnooslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu. Kraljevčani će ga pamtiti i kao jednog od retkih sodadžija, koji se svojim zanatom bavio sve do pred samu smrt.

Miroslav Aranđelović je sahranjen 2. jula 2014. godine na Starom groblju u Kraljevu.
       

 

 

27.Jun 2014.
Prijem Kraljevskih kruna

Najmlađu selekciju kluba američkog fudbala Kraljevske krune, prvaka Srbije u Fleg ligi za 2014. godinu, sa trenerom Viktorom Todorovićem i predsednikom kluba Srđanom Ćosićem, primili su gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić, zamenik gradonačelnika Milun Jovanović i predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović.

Današnji prijem upriličen je i za trenere košarke i američkog fudbala iz Amerike. Oni su gosti kluba Kraljevske krune, domaćina i organizatora međunarodnog kampa američkog fudbala i košarke, koje će, od 27. do 29. juna, voditi više od 50 sportskih stručnjaka iz Sjedinjenih Američkih Država. Klub je za oba kampa omogućio besplatno učešće za svu kraljevačku decu i omladinu koja se bavi ovim sportovima, kao doprinos razvoju sporta u našem gradu.

Prema rečima gradonačelnika, Kraljevo je još jednom pokazalo da ima talente, koji su osvajali prva mesta kako u juniorskim i seniorskim, tako i u omladinskim selekcijama.

„Hteo bih da zahvalim grupi američkih trenera koji su došli ovde da prenesu svoje znanje i iskustvo koje stiču i primenjuju sa svojim koledž timovima. Nadam se da će ovi momci koji su bili prvaci Srbije jednog dana biti prvaci Srbije u starijoj kategoriji“, izjavio je gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić.

Budući da saradnja sa američkim trenerima u Kraljevu traje godinama, to otvara i mogućnost saradnje Kraljeva sa gradovima iz kojih ovi stručnjaci dolaze.

„Mislim da će ta naša saradnja da se proširi, da naši igrači idu u Ameriku, da budu u njihovim trening kampovima. Mi smo već imali igrača u američkom koledž klubu. Nadamo se sve boljoj saradnji“, rekao je gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić.   

Gostima iz Amerike dopalo se Kraljevo i gostoprimstvo Kraljevčana. Oni su zahvalili na toplom prijemu i izrazili želju da ponovo posete naš grad.

Glavni trener kampa kod nas ove, kao i prošle godine, Majk Hokrin iz Oklahome, nije krio zadovoljstvo što će opet trenirati naše momke. Prema njegovim rečima, sedmorica kraljevačkih dečaka postigla je veliki uspeh, a svaka dobra tradicija počinje sa mlađim uzrastima i on veruje da će oni opet postati šampioni.
27.Jun 2014.

Gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić sastao se danas sa direktorima kraljevačkih javnih preduzeća i ustanova. Najavivši da će ovakvi sastanci ubuduće biti praksa, gradonačelnik je direktorima predstavio svoje najbliže saradnike sa kojima će se na narednim sastancima sretati i sa kojima će sarađivati, a to su zamenik gradonačelnika Milun Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović, načelnik i zamenik načelnika Gradske uprave – Miloš Petrović i Jelena Bekčić-Luković, pomoćnici gradonačelnika Novica Gagović, Vukman Rakočević, Vuk Konjikušić, Radomir Jovanović, članovi Gradskog veća grada Kraljeva resorno zaduženi za oblasti kojima se bave preduzeća i ustanove – Vladimir Pavlović, Miša Milosavljević, Nenad Marković, šef Kabineta gradonačelnika Katarina Dimitrijević.

Kako je gradonačelnik istakao, ovakvi sastanci biće održavani barem jednom mesečno, i to posebno sa preduzećima, posebno sa ustanovama.

„Mi ćemo sagledati sve probleme koje ima svako javno preduzeće i svaka ustanova. Direktori će iznositi svoje mišljenje u vezi sa kreiranjem budžeta za narednu godinu ili rebalansom budžeta. Lokalna samouprava i preduzeća koja je osnovala lokalna samouprava su na zajedničkom poslu, koji će, nadam se, završiti boljitkom građana Kraljeva i boljim funkcionisanjem grada“, izjavio je gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić.

Gradonačelnik je poručio direktorima da su im njegova vrata uvek otvorena i najavio da će, sa predsednikom Skupštine grada i drugim saradnicima, obići svako javno preduzeće i ustanovu i na terenu direktno videti kako funkcionišu i koje probleme imaju.

Direktori preduzeća i ustanova čiji je grad osnivač zahvalili su gradonačelniku na prijemu i podržali inicijativu za organizovanje ovakvih sastanaka. Oni su ovaj prvi susret iskoristili za kratko predstavljanje postignutog i da najave buduće aktivnosti preduzeća na čijem se čelu nalaze.  26.Jun 2014.
Primopredaja dužnosti gradonačelnika

Primopredaja dužnosti gradonačelnika grada Kraljeva i službenih akata danas je i zvanično obavljena. Dosadašnji gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović je novoizabranom gradonačelniku Tomislavu Iliću predao ključ grada, lentu i pečate. Jovanović je Ilića upoznao sa stanjem budžeta grada Kraljeva i trenutnom situacijom u Gradskoj upravi grada Kraljeva što se zaposlenih tiče. Nakon toga potpisali su i Zapisnik o primopredaji dužnosti i službenih akata.
        „Svom nasledniku, na ovom teškom i odgovornom poslu, želim puno uspeha i sreće u budućem radu“, poručio je Dragan Jovanović, i dodao da očekuje kontinuitet u radu. 
           Tomislav Ilić, gradonačelnik grada Kraljeva, zahvalio je svom prethodniku za sve što je uradio za grad i za građane grada Kraljeva, pogotovu u vreme nedavnih poplava, kada je pokazao nesebično zalaganje.

        „Nadam se da ćemo mi koji smo došli posle gospodina Jovanovića nastaviti sve započeto za vreme njegovog mandata. Diskontinuiteta neće biti, biće nastavka radova. Neki će biti završeni ove godine, a ima indicija da će neki novi radovi početi – i tokom ove i početkom sledeće godine“, rekao je gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić.
On je ovom prilikom izjavio i da se sastao sa predstavnicima Fondacije „Dragica Nikolić“ i najavio da će početkom narednog meseca početi saniranje kuća u poplavljenom području.
 
 

25.Jun 2014.
Sednica Gradskog veća

Prva (vanredna) sednica Gradskog veća grada Kraljeva u novom sazivu, kojim je predsedavao gradonačelnik Tomislav Ilić, održana je danas. Većnici su jednoglasno usvojili šest tačaka, koliko ih je i bilo na dnevnom redu današnjeg zasedanja.

Gradsko veće je donelo Zaključak kojim se usvaja Izveštaj Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije i inženjersko-geološke i seizmičke poslove od 24.06.2014. godine za isplatu jednokratne novčane pomoći. Doneto je Rešenje o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji grada Kraljeva, i to po 120.000,00 dinara za 52 lica koja su do sada podnela zahteve sa kompletnom dokumentacijom. Kako podnošenje zahteva i dalje traje, uskoro će biti razmatrani i novopristigli zahtevi. 

Većnici su doneli Rešenje o obrazovanju Radnog tela za  razmatranje po žalbama, kao i Zaključak kojim se Radno telo za razmatranje po žalbama obavezuje da razmatra i prigovore na spisak za isplatu jednokratne novčane pomoći usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji grada Kraljeva.

Članovi Gradskog veća doneli su Zaključak kojim se daje saglasnost na zahtev svih mesnih zajednica na teritoriji grada Kraljeva o izlasku Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda - grada, suše, olujnih vetrova, snežnih mećava i poledica, a tiče se grada koji je prethodnog dana pogodio deo teritorije grada. Takođe, doneli su zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva (nova zaduženja pomoćnika gradonačelnika su poslovi vezani za poljoprivredu i upravljanje projektima i lokalno ekonomski razvoj).
   
 
 

Gradonačelnik Kraljeva obišao gradilišta                                    25.jun 2014.god.

Gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić, sa saradnicima, obišao je danas gradilišta koja su u nadležnosti grada odnosno Direkcije za planiranje i izgradnju Kraljevo. Zajedno sa direktorima Direkcije i JKP „Putevi“ Kraljevo – Nenadom Nerićem i Milošem Goljićem, uverio se da radovi teku planiranom dinamikom.

Gradonačelnik je najpre obišao radove u Ulici IV kraljevački bataljon, zatim na izgradnji „Glavčićevog mosta“, a potom i sportske hale. Odatle je otišao u obilazak radova na izgradnji zgrade u romskom neselju, u blizini Stadionske ulice, sa desetak stanova, što je prva faza socijalnog zbrinjavanja romskih porodica. Gradonačelnik je obišao i radove na izgradnji stočne pijace u Adranima. Na svakom od gradilišta porazgovarao je i sa predstavnicima izvođača radova – JKP „Putevi“, GP „Nikolić“, „Amiga“, „Ving“, „Neimar“.

„Zadovoljan sam izvođenjem radova. Nadam se da ćemo sve obećano završiti u predviđenom roku. Ja sam tu da sve ono što je neophodno, u slučaju problema, zajedničkim snagama otklonimo, na dobrobit i grada i građana Kraljeva“, izjavio je gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić.

Za 15-20 dana očekuje se tehnički prijem i raspodela stanova u zgradi u romskom naselju. Glavčićev most treba da bude završen, kao što je i predviđeno, do 1. avgusta ove godine. Prva i druga faza izgradnje sportske hale - izgradnja objekta i uređenja prostora, biće završene takođe do 1. avgusta. Otvaranje hale očekuje se  sredinom septembra zbog završetka 3. faze optremanja sportske hale rekvizitima, opremom za svlačionice, lekarsku sobu i dr.

JKP „Putevi“ učestvuje na svim gradilištima, na većini kao glavni izvođač. Osim radova na izgradnji, radi i na sanaciji posledica poplava u gledićkom kraju i drugim mestima gde ima potrebe.
 
 
 
 

 
Saopštenje   

 

Gradonačelnik grada Kraljeva Tomislav Ilić, zamenik gradonačelnika Milun Jovanović i njihovi saradnici sastali su se danas sa predstavnicima Fondacije „Dragica Nikolić“.
Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom i savetnikom za privredu Predragom Mikićem je 6. juna obišao područja koja su bila poplavljena u Kraljevu, razgovarao sa građanima i upoznao se sa razmerama štete. Današnji sastanak je rezultat ove posete i najava pomoći stanovnicima grada Kraljeva ugroženim poplavama.
Kako je na sastanku dogovoreno, realizacija pomoći počinje uskoro.

20.Jun 2014.
Tomislav Ilić novi gradonačelnik Kraljeva

Na današnjoj sednici skupštine grada Kraljeva za novog gradonačelnika grada Kraljeva izabran je Tomislav Ilić, diplomirani biolog a za njegovog zamenika Milun Jovanović.
 
 
 
 

19.Jun 2014.
Ruski konzul u Kraljevu

Danas je Kraljevo posetila konzul u Ambasadi Ruske Federacije u Republici Srbiji, Viktorija Vostrecova. Tim povodom u Gradskoj upravi grada Kraljeva konzula je primio zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović sa predsednikom Skupštine grada Kraljeva Sretenom Jovanovićem i pomoćnicima gradonačelnika. Sastanku su prisustvovali predstavnici Društva srpsko ruskog prijateljstva iz Kraljeva i građani Rusije koji žive u Kraljevu.
U Kraljevu živi oko 50 porodica iz Rusije i ovo je bila prilika da se sa konzulom, predstavnicima lokalne samouprave  i predstavnicima institucija koje pokrivaju statusna pitanja nađu rešenja za probleme na koje nailaze ovi građani.
Zamenik gradonačelnika Milun Jovanović je istakao da je zadovoljstvo što su građani Rusije izabrali Kraljevo da žive sa svojim porodicama i da je obaveza lokalne samouprave da im pomogne da reše na najlakši način sve probleme i zbog toga su na sastanak pozvani i predstavnici relevantnih instituicija koje mogu da im daju odgovore na sva pitanja.
Konzul ambasade Rusije je istakla da je Kraljevo jedan od najgostoprimljivijih gradova u Srbiji posebno prema ruskim državljanima. Zadnjih nekoliko godina  u Kraljevu se naselio veliki broj porodica iz Rusije i to je znak da ovde imaju ugodan boravak i da su dobro prihvaćeni od strane lokalnog stanovništva i vlasti. Cilj njenog današnjeg dolaska je da se upozna sa njihovim životom, da vidi da li imaju neke probleme i da pokušaju zajednički na najlakši način da ih reše.
Takođe konzul Vostrecova je istakla da je planirala da obiđe i spomenike koji su posvećeni zajedničkoj borbi dva naroda protiv fašističke okupacije i da se vidi u kakvom su stanju i kako amabasada Rusije može da pomogne u njihovoj restauraciji.
Predsednik Skupštine Sreten Jovanović je istakao da nije slučajno što su ruski državljani izabrali baš Kraljevo da žive sa porodicama i nije slučajno što su naši građani gostoljubivi, jer postoji istorijsko prijateljstvo prema Rusiji  koje je dokazano u zadnjih par godina, kada je Ruska Federacija pomogla Kraljevu posle zemljotresa i posle nedavnih poplava.   

 
 


19.Jun 2014.
Pontonski most u Bogutovcu

Danas je  postavljen teški mehanizovani most preko reke Lopatnice od strane Vojske Srbije, a za potrebe meštana sela Bogutovac odnosno zaseoka Korićanci.Postavljanju mosta prisustvovali su  zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović sa saradnicima i predstavnici Druge brigade kopnene vojske na čelu sa brigadnim generalom Marinkom Pavlovićem.
Po rečima generala Pavlovića ovo je treći most koji II brigada kopnene vojske postavlja na teritoriji Kraljeva kako bi se rešili problemi od nedavnih poplava. Uz pohvale vojnicima, koji rade na postavljanju mosta, general je istakao i da je saradnja sa lokalnom upravom i javnim preduzećima koja su pomagala da se ovi mostovi postave bila odlična.
Zamenik gradonačelnika Milun Jovanović se zahvalio Vojsci Srbije koja je pokazala da je spremna da pomogne narodu i da će u narednom periodu predstavnici Vojske biti angažovani na zadacima čijoj svrsi i postoje, a da se nada da će biti što manje potrebe za ovakvim angažovanjem.
 
 
 
 
 

19.Jun 2014.
Vojni lekar na selu

Današnjom radnom posetom selu Ravanica predstavnika  Vojske Srbije nastavljen je projekat II brigade kopnene vojske „Vojni lekar na selu“. Meštani ovog poplavom i klizištima oštećenog mesta, bez obaveze donošenja lekarskih knjižica pregledani i besplatno su im podeljeni lekovi.
Ovaj projekat je realizovan angažovanjem jedne medicinske ekipe koja je vršila opšte medicinske preglede, podelu terapija, merenje krvnog pritiska i snimanje rada srca EKG aparatom.
Po rečima zamenika gradonačelnika Miluna Jovanovića ova akcija je pravi pogodak jer veliki broj ovih građana zbog bolesti, godina starosti, ali i oštećenih mostova nije bila u prilici da se uputi kod svog lekara.
 
 
 

        
17.Jun 2014.
Pedeset treća (vanredna)sednica Gradskog veća

Na današnjoj Pedeset trećoj (vanrednoj) sednica Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović, većnici su doneli zaključak o utvrđivaljnju kriterijuma za isplatu jednokratne novčane pomoći usled elementarne nepogoge prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji grada Kraljeva.
 
              ZAKLjUČAK

 

16.Jun 2014.


Savet za unapređenje i zaštitu životne sredine                


Dana 13.06.2014. godine održana je konstitutivna sednica Saveta za unapređenje i zaštitu životne sredine grada Kraljeva. Sednicom je predsedavao zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović, do izbora predsednika Saveta. Za predsednika Saveta je izabran jednoglasno dr.Gordana Stojković, član Gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine. Savet broji 13 članova iz redova različitih sektora lokalne zajednice, tako da će se pitanje životne sredine razmatrati sveobuhvatno. Uloga Saveta je da pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih odluka, za izmenu i dopunu postojećih odluka, da učestvuje u pripremi izrade odluka vezanih za zaštitu životne sredine i da dostavlja obrazloženo mišljenje na nacrt odluka koje su u postupku usvajanja. Savet će obaviti važan zadatak koji se odnosi na analizu implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana ( LEAP ) Kraljevo koji je usvojen 2005. godine i učestvovaće u revidiranju i pripremi predloga teksta novog LEAP-a do 2025. godine. Takođe, Savet će učestvovati u izradi Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i pratiće realizaciju istog.
Sednici Saveta su se pridružili i predstavnici Saveta iz opština Paraćin i Trstenik. Održana je zajednička radionica sa temom : Uloga Saveta u procesu kreiranja politike životne sredine na lokalnom nivou, a u organizaciji sekretarke Odbora za zaštitu životne sredine i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština Ljubinka Kaluđerović i predstavnika Centra za evropske integracije, Beogradske otvorene škole Mirko Popović.    

10.Jun 2014.
Donacija iz Rumunije

Zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović i Sreten Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva, ugostili su delegaciju iz rumunskog grada Sibiu, članove Rotari kluba Sibiu. Oni su bratskom Rotari klubu Kraljevo doneli donaciju – 3.000 evra, od čega je deo namenjen građanima Kraljeva koji su ugroženi poplavama, a deo za nabavku ortopan aparata za Stomatološko odeljenje Doma zdravlja Kraljevo.

            Delegaciju, čiji su domaćini predsednik Rotari kluba Kraljevo Radovan Tipsarević i Boban Suvočesmaković, činili su Jon Tamajan, umetnik na staklu, Andrej Mihu, član rukovodstva Kliničkog centra u Sibiuu i potpredsednik Rotari kluba Sibiu i Klaudiu Gavrea, vlasnik TV Antena 1 i marketinške agencije.

Prema rečima Jona Tamajana, dugogodišnja saradnja rotari klubova Kraljevo i Sibiu nisu samo protokolarne posete, već uzajamno pružanje pomoći u nevolji. Ovaj poznati umetnik je boravak u Kraljevu iskoristio i za zajedničku izložbu sa kraljevačkim umetnikom Slobodanom Marinkovićem „Umetnost u staklu“, koja će biti otvorena mesec dana u Narodnom muzeju Kraljevo.

            Predstavnici grada Kraljeva zahvalili su gostima iz Rumunije na onome što čine za građane Kraljeva koji su ugroženi poplavama i upoznali ih sa trenutnom situacijom i aktivnostima na sanaciji. Izrazili su želju da se saradnja gradova nastavi i u boljim vremenima, razvojem novih vidova saradnje.
 
 
07.Jun 2014.
Župan Maribora doneo pomoć u Kraljevo

Gradonačelnik partnerskog slovenačkog grada Maribora Andrej Fištravec posetio je naš grad. Na prijemu kod predstavnika grada Kraljeva, župan Maribora uručio je gradonačelniku Kraljeva Draganu Jovanoviću ček na 40.000 evra, koje Maribor poklanja stanovništvu Kraljeva ugroženom u nedavnom poplavnom talasu.

Pored ove novčane pomoći, predstavnici dobrovoljne vatrogasne jedinice i civilne zaštite iz Maribora pomažu meštanima gledićkog kraja u čišćenju korita reka, snoseći sami sve troškove boravka u našem gradu. Uz to, prikupili su i 6.000 evra, od kojih će za svako poplavljeno domaćinstvo biti kupljena po kanta od 25 kilograma jupola. I crkvena opština Maribor sakupila je 1.000 evra, koje je uručila predstavnicima naše crkvene opštine.

Gosti iz Maribora donirali su i vatrogasnu opremu kolegama iz sela Bukovica.

Gradonačelnik Maribora Andrej Fištravec istakao je da je veoma srećan jer „sarađujemo kao ljudi“. Želja predstavnika partnerskog grada je da novac doniran Kraljevu konkretno dođe do ljudi koji su stradali.

„Znamo da se iz jednog dinara može napraviti 10 dinara, materijalno, a još više nematerijalno. Ja to znam jer su moja majka i cela porodica, za vreme Drugog svetskog rata, bili prognani u Kragujevac. Znam koliko znači kada dođeš do ljudi koji nemaju puno materijalno, ali koji se brinu za tebe, i to je ono što ti daje snagu da možeš da preživiš“, izjavio je župan.

Gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović uručio je gostima poklone i zahvalio i Republici Sloveniji, i gradu Mariboru, i županu Fištravecu, i njegovim saradnicima, na svemu što su učinili za Kraljevo

„Posebno mi je drago što ovaj poklon dobijamo na slavu grada - Svetu Trojicu. Dobijeni novac biće upotrebljen na transparentan način. Pridružićemo sredstva koja smo odvojili kao grad, nešto više od sto miliona dinara, kako bismo pritekli u pomoć građanima oštećenim u poplavama. Svaki evro otići će na konkretno mesto i naši prijatelji iz Maribora dobiće spisak ko je i koliko dobio“, izjavio je gradonačelnik Jovanović.

Sveštenik Milomir Radić zahvalio je u ime bratstva hrama Svete Trojice i građana Kraljeva na donaciji pristigloj iz mariborske crkvene opštine kao izraz hrišćanske ljubavi, rekavši da poklon primaju s ljubavlju, srcem i nadom da će se družiti lepšim povodima i u lepšim situacijama. Kao znak pažnje za pomoć u teškim trenucima, Mariborčanima su darivali simbolične poklone.

Prvi čovek grada Maribora, sa saradnicima i dobrovoljcima koji pomažu u sanaciji posledica poplava u Kraljevu, posetio je i manastir Žiču.

Kako su kontakti Maribora i Kraljeva i u ovom teškom trenutku za Kraljevo nastavljaju, prilikom današnjeg zvaničnog prijema, gradonačelnik Dragan Jovanović se osvrnuo na posetu delegacije Kraljeva Mariboru od pre mesec dana, kada je ostvarena važna saradnja sa mariborskim javnim preduzećima – javnim komunalnim preduzećem „Snaga“, koje je poput našeg JKP „Čistoća“, zatim preduzeća „Nigrad“, koje je poput JKP „Putevi“, ali šire delatnosti, i vodovodnog preduzeća, koje je jedno od najboljih u Evropi. Prema rečima gradonačelnika, naša preduzeća su uspostavila kontakt i ta saradnja će sigurno rezultirati brojnim zajedničkim projektima preko Evropske unije, budući da Maribor može da aplicira za sredstva jer je Slovenija u EU.
 
 
 
 
 
 
 
 

           

06.Jun 2014.
Predsednik Republike posetio Kraljevo

Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom, savetnikom Predragom Mikićem i najbližim saradnicima, posetio je danas Kraljevo. Predsednik je najpre stigao u magacin „Autotransporta“, gde su ga dočekali zvanični predstavnici grada, kako bi za Kraljevčane čija su domaćinstva stradala u poplavama uručio 18 tona humanitarne pomoći – osam tona konzervirane hrane i slatkiša i 10 tona sredstava za ličnu higijenu. Tom prilikom, predsednika Republike pozdravili su i predstavnici Kraljevu partnerskog slovenačkog grada Maribora, koji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom pomažu u otklanjanju posledica poplava.

Predsednik je zatim obišao Grdicu, naselje koje je pretrpelo najveće štete od poplava u ovom kraju, i posetio porodice Pavlović i Dukanac. Kako je tom prilikom izjavio, Fondacija Dragica Nikolić, pod pokroviteljstvom predsednika Republike, svim oštećenim domaćinstvima omogućiće popravku podova i završetak molersko-farbarskih radova, a obezbediće i oko 900 ležajeva. Takođe, prema listi prioriteta, ugroženim domaćinstvima biće uručena pomoć od oko 120.000 dinara, izjavio je predsednik i dodao da će obnova nakon poplava na teritoriji grada Kraljeva trajati tri-četiri meseca.

„Ovde ne možete da vidite da su bile poplave, nema nameštaja, na ulicama nema blata, nema smeća. To je znak da su ljudi bili dobro organizovani, da je to sve izvezeno. Sad ostaje na državi, i na solidarnosti koja se pokazala i koja će se pokazati iz celog sveta, da što pre otklonimo posledice i da razmislimo koliko novca ubuduće treba uložiti da se ovo više nikada ne desi. Ubeđen sam u to da Srbija mora da razmišlja o elementarnim nepogodama, pre svega o poplavama, na drugačiji način nego do sada“, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

Prema rečima predsednice Fondacije „Dragica Nikolić“, jednoj od najugroženijih porodica sa najviše dece, na predlog rukovodstva grada, Fondacija će donirati kuću. Već su naručene tri kuće za Ub i Krupanj, samo opštine treba da odrede adekvatne lokacije. Ambasada Abu Dabija obećala je 50 kuća za ugrožene. U toku su obilasci terena i potraga za lokacijama, a sve zajedno sa timom Vlade Srbije, izjavila je Dragica Nikolić.

Nakon posete ugroženim porodicama Grdice, predsednik Srbije je obišao i radove na „Glavčićevom mostu“ preko reke Ibar, koji bi trebalo da bude završen 1. avgusta ove godine. Knjigu „Trn u nozi na dugačkom putu“ Milomira Glavčića, predsedniku Srbije, prilikom obilaska mosta, poklonio je rođak donatora Radoje Glavčić. Počasnog građanina grada Kraljeva Milomira Glavčića, koji je sa milion evra pomogao izgradnju mosta, predsednik Republike je povodom Dana državnosti, na Sretenje ove godine, odlikovao zlatnom medaljom za dugogodišnji humani rad i pomoć Kraljevu u izgradnji mosta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06.Jun 2014.
Pomoć vatrogasaca iz Maribora

Nakon što je, pre desetak dana, po nalogu gradonačelnika grada Maribora, zajedno sa kolegom Slobodanom Stojanovićem, dolazio da vidi i dogovori sa predstavnicima grada Kraljeva na koji način bratski grad Maribor može da pomogne gradu Kraljevu u saniranju posledica poplava, Andrej Verlič, komandir Civilne zaštite Maribora, vratio se u Kraljevo sa Mariborčanima spremnim i stručnim da pomognu ugroženom stanovništvu.

            Prema rečima Verliča, nakon što su videli kakva je šteta, predstavnici grada Maribora odlučili su da Kraljevu ponude pomoć stručnjaka za rušenje i čišćenje rečnih korita. Tako je u partnerski grad doputovalo 26 pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Maribora i Civilne zaštite, sa kompletnom opremom. Od petka do ponedeljka oni su pomagali meštanima gledićkog kraja da očiste rečna korita od drveća.

            Dobrovoljni vatrogasci Maribora okupili su se i spremno krenuli da pomognu Kraljevčanima u nevolji.  

„Imali smo informacije od pre, ali nismo očekivali to što smo videli. U gradu Kraljevu nije bilo tako kao ovde u Glediću. Mi vatrogasci smo odlučili da dođemo baš u Kraljevo i pomognemo. Nevolja se događa svuda, samo je pitanje vremena kada će i gde da se pojavi“, izjavio je Aleš Ciringer, zamenik komandira dobrovoljnih vatrogasaca.

Među dobrovoljcima koji su stigli u Kraljevo, bila je i Mateja Žgur, koja već treći put boravi u Kraljevu, ali ovog puta ne kao zaposlena u Gradskoj upravi Maribora, već kao dobrovoljni vatrogasac. Prema njenim rečima, pomoći drugima je pitanje morala i zato oni i jesu dobrovoljni vatrogasci u Sloveniji.
 
 
 
 
 
 
 

03.Jun 2014.
Gradonačelnik podneo ostavku
Na konferenciji za novinare gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović izjavio  je da je danas podneo neopozivu ostavku na mesto gradonačelnika, o čemu je pismeno izvestio predsednika Skupštine grada Kraljeva.
Prema njegovim rečima, ovo je lični čin, a razlog ostavke su zdravstveni problemi.
Rok za izbor novog gradonačelnika je 30 dana, do kada  mora biti održana sednica Skupštine grada.
 
30.Maj 2014.
Vanredna sednica Gradskog veća

Na današnjoj vanrednoj sednici Gradskog veća grada Kraljeva većnici su usvojili preliminarni izveštaj o globalnoj proceni štete izazvane poplavama i klizištima na teritoriji grada Kraljeva. Komisija u kojoj radi dvadeset operativnih timova do sada je obradila 80 % podataka. Po prvim procenama šteta na poljoprivrednim dobrima je 333 miliona dinara, šteta na infrastrukturi ( putevi, mostovi..) je 262 miliona, na stambenim objektima šteta je 42 miliona dinara a na privrednim subjektima, pri čemu su račune dostavili samo četiri od dvadeset jedne firme, iznosi 19 miliona dinara. Republičkoj komisiji za procenu štete biće poslati podatci koji se odnose na broj oštećenih objekata, mostova, puteva i površine poplavljenog poljoprivrednog zemljišta. Detaljna procena štete koja podrazumeva popunjavanje obrazaca sa imenom i prezimenom vlasnika zemljišta, stambenih i poslovnih objekata tek treba da bude realizovana.
Na današnjoj sednici većnici su usvojili i kako će u tehničkom smislu izgledati rešenje po kojem će grad odobravati sredstva ugroženima u elementarnim nepogodama.
 
 
 
 

30.Maj 2014.
Donacija firme

 Kraljevačka firma „Dragon elektronik“, koja se bavi proizvodnjom elektroinstalacionog materijala i trgovinom elektromaterijalom, donirala je svojim sugrađanima ugroženim poplavama elektroinstalacioni materijal koji će im biti neophodan u toku sanacije. U ime preduzeća, donaciju je predstavnicima grada predala Snežana Milovanović, rukovodilac proizvodnje, uz reči da je to njihova moralna obaveza prema sugrađanima. 

 

Radomir Jovanović, pomoćnik gradonačelnika Kraljeva, zahvalio je u ime grada preduzeću „Dragon elektronik“ jer su smogli snage u ovim teškim vremenima po naš grad da izdvoje jednu zavidnu količinu elektromaterijala koja će pomoći ugroženim Kraljevčanima.

On je pozvao sve privredne subjekte koji su u mogućnosti da doniraju podne i zidne obloge, nameštaj i tehniku, budući da hrane i sredstava za higijenu za sada ima u dovoljnim količinama.

Prema rečima Radomira Jovanovića, raspodela humanitarne pomoći ugroženima krenula je isključivo preko Crvenog krsta i Centra za socijalni rad Kraljevo i već je isporučeno oko 20 tona hrane, garderobe i higijene. 

 

 

 

29.Maj 2014.
Donacije

Donacija iz Frankfurta

 

Humana misija pomoći Kraljevu se nastavlja. Šleper iz Frankfurta, sa vodom, hemijom, posteljinom i drugim potrepštinama stigao je u magacin „Autotransporta“.
Zahvaljujući Generalnom konzulatu Republike Srbije u Frankfurtu, koji je organizovao pomoć, našem sugrađaninu zaposlenom u Konzulatu i našim ljudima koji tamo žive, ugroženo stanovništvo Kraljeva dobilo je pomoć i iz Savezne Republike Nemačke.

Zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović zahvalio je Konzulatu i svima koji su do sada pomogli gradu Kraljevu.
 
 

Iz opštine TutinKako bi pomogla ugroženima od poplava u gradu Kraljevu, opština Tutin je Kraljevčanima donirala nameštaj, prehranu i sredstva za higijenu.
Prema rečima člana Opštinskog veća Tutina, u prikupljanju pomoći doprinos su dali fabrika nameštaja „Dalas“, „Elan“ i trgovina „De central“.
Član Gradskog veća grada Kraljeva Nenad Marković zahvalio je opštini Tutin i Crvenom krstu Tutin, koji je organizovao prikupljanje pomoći.
 
 
 

 

AVNOJ Slovenija

 

Udruženje AVNOJ Slovenija i Jugoslovenski centar „Tito“ dovezli su pomoć iz Slovenije za Kraljevčane ugrožene poplavama. Predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović zahvalio im je u ime grada.
Ovaj kamion jedan je od deset koliko ih je ukupno otišlo u gradove bivših jugoslovenskih republika ugrožene poplavama.
U Kraljevo je stigla konzervirana hrana, voda, mleko, sredstva za ličnu higijenu, garderoba i kućna hemija.
  
 
 

 

 

 

 

27.Maj 2014.
Sajam zapošljavanja u Kraljevu

Sajam zapošljavanja, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Kraljevo, održan je dvanaesti put u gradu Kraljevu, ovog puta uz Sajam obrazovanja. Trideset poslodavaca ponudilo je 60 radnih mesta, isključivo zanimanja proizvodne struke tj. zanatskog usmerenja, koja, prema rečima direktora kraljevačke Filijale Snežane Prelić, na tržištu rada mnogo brže dođu do posla. Srednje škole sa teritorije grada Kraljeva i Vrnjačke Banje sa proizvodnim profilima promovisale su ta zanimanja na svojim štandovima.

Sajmovi ove vrste dobra su prilika, pokazuje statistika, da nezaposleni nađu uhlebljenje, priliku da pokažu šta znaju i umeju, a poslodavci, uz predstavljanje svoje kompanije na najbolji način, vredne i sposobne radnike obrazovnog profila adekvatnog njihovim potrebama.

„Nadam se da će ovaj način direktne komunikacije između poslodavaca i nezaposlenih kao rezultat imati više upošljenih Kraljevčana i prosperitet kraljevačkih preduzeća. Verujem da postoji realna mogućnost da se, baš danas, ovde, cifra od, prema podacima Nacionalne službe, skoro 14.000, ili tačnije – 13.735 nezaposlenih Kraljevčana, smanji“, rekao je gradonačelnik grada Kraljeva Dragan Jovanović, otvarajući prolećni Sajam zapošljavanja.

Prošle godine, u aprilu, Kraljevo je imalo 614 nezaposlenih više. Podaci s kraja prošlog meseca govore da je u Kraljevu najveći broj nezaposlenih, gotovo dve hiljade, starosti od 25 do 29 godina. Zatim slede oni od 30 do 34 godine itd. Više od 1.500 naših sugrađana ne može da se zaposli duže od deset godina.

„Svi zajedno moramo da promenimo tu sliku. Nastojaćemo da mladi našeg grada što pre nađu svoj put ka uspehu i da oni koji su u ovim teškim vremenima ostali bez posla zasnuju radni odnos. Prioritet grada Kraljeva je zapošljavanje“, izjavio je gradonačelnik Jovanović.

On je zahvalio organizatoru - koji nastoji da svojim sugrađanima približi i okupi na jedno mesto poslodavce koji mogu da ponude posao, poslodavcima - koji pružaju priliku sugrađanima i nastoje da povećaju broj zaposlenih i utiču na poboljšanje uslova života svih nas, i svima onima koji na bilo koji način utiču da bude sve manje Kraljevčana koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
 
 

26.Maj 2014.
Ispraćaj vojnika u Mirovnu misiju
Pripadnici pešadijske čete 21. pešadijskog bataljona 2. brigade Kopnene vojske danas su u kasarni „Stefan Nemanja“ u Raški svečano ispraćeni u misiju Ujedinjenih nacija UNIFIL u Liban.
Ispraćaju su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković sa saradnicima, predstavnici lokalnih vlasti i mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Grad Kraljevo je predstavljao je gradonačelnik Dragan Jovanović.
Prema rečima ministra odbrane Bratislava Gašića, sistem odbrane razvija kapacitete i sposobnosti za sve tri definisane misije Vojske i da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i dalje angažuju raspoložive kapacitete i ulažu makismalne napore da bi se pružila pomoć stanovništvu, sprečila šteta i otklonile posledice nepogoda nezapamćenih razmera koje su pogodile našu zemlju.
Načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković rekao je da naši pripadnici u mirovnim misijama pod zastavom Ujedinjenih nacija rade veoma dobro, da postavljaju standarde i da im zbog toga treba odati priznanje.
 
 
 


Pomoć sa Kosova i Metohije                                                26.Maj 2014.

Donacija sa Kosova i Metohije stigla je u grad Kraljevo u ponedeljak uveče. Vodu, konzerviranu i suvu hranu, pelene, stočnu hranu, ćebad i garderobu prikupili su meštani opštine Novo Brdo, u saradnji sa Eparhijom raško-prizrenskom i Narodnom kuhinjom.  
                         
25.Maj 2014.
Pomoć iz Nemačke

Pelene, dečja hrana, oprema, odeća, medicinski materijal, gumene čizme – pomoć su koja je gradu Kraljevu, u nedelju ujutru, stigla iz Nemačke, iz grada Lajpciga. Organizator ove brze pomoći je Vera Kuljača, naša sugrađanka, rodom iz Kovanluka, koja je prikupljala pomoć u Lajpcigu, ali i iz drugih nemačkih gradova. U Kraljevo su sa dva kombija sa prikolicama doputovale njene dve kćerke Tatjana i Dušica, Dušičin suprug i prijatelji iz Nemačke.
          

Zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović, član Gradskog štaba za vanredne situacije, zahvalio je u ime grada Kraljeva i onih koji će dobiti pomoć svima koji su učestvovali u ovoj donaciji. Zahvalnost su izrazili i drugi članovi Štaba - Nenad Nerić, direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Kraljevo, Rada Dobrić, sekretar Crvenog krsta Kraljevo, kao i predsednik Mesne zajednice Kovanluk Miloica Vasiljević.
 
 
 
Odluka o ukidanju vanredne situacije za teritoriju grada Kraljeva.                        24. Maj 2014.


Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva obaveštava građane da, usled prestanka vanredne situacije, sve prijave u vezi sa elementarnim nepogodama, umesto na telefon broj 306-113, mogu da prijave na broj 1985 Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje.Tretman komaraca u poplavljenom području

Zbog velike najezde komaraca, stručne službe Veterinarskog instituta Kraljevo u petak, 23. maja 2014. godine, u ranim večernjim satima, izvršile su tretman komaraca sa zemlje u poplavljenim područjima grada Kraljeva – u Šumaricama, Sirči, Oplanićima, Grdici, Adranima i Obrvi.

Kako kažu u Veterinarskom institutu, sredstvo kojim su komarci tretirani nije opasno po pčele, ljude i domaće životinje.

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva obaveštava građane da će, kada se za to budu stekli povoljni vremenski uslovi, biti obavljen tretman komaraca i na drugim delovima teritorije grada Kraljeva.


Pomoć iz Novog Sada                                                                              24.Maj 2014.

Šleper sa preko potrebnom stočnom hranom, pelenama, opremom i hranom za bebe, igračkama, sredstvima za higijenu i polovnom garderobom stigao je u subotu uveče iz Novog Sada u Kraljevo.

Donaciju iz Novog Sada dočekao je član Gradskog veća grada Kraljeva Nenad Marković, koji je zahvalio na pomoći, koja će biti distribuirana do najugroženijih. Kako je izjavio Marković, stočna hrana je posebno hitna velikim farmama i komisijski će biti distribuirana do građana.

   Pomoć iz Ljubljane                                                                                  24. Maj 2014.

Šleper sa više od 20 tona pomoći Kraljevčanima stigao je u subotu iz Ljubljane. Branka Pavlović, volonter Crvenog krsta Ljubljane, organizovala je sve što je bilo potrebno da se pomoć sakupi i dopremi, Dejan Jeftović Musa, koji je započeo košarkašku karijeru u Kraljevu, novčano je pomogao, Aleksandar Tošković, rodom iz Kraljeva, bio je u pratnji konvoja, a udruženje kraljevačkih prevoznika, sa g. Tokalićem iz istoimene transportne firme na čelu, bilo je zaduženo za prevoz pomoći. Voda, hrana, odeća, sredstva za higijenu smešteni su u magacin „Autotransporta“ u Šeovcu i, u odnosu na potrebe građana, a prema odluci Gradskog štaba za vanredne situacije, biće distribuirani Kraljevčanima ugroženim poplavama. 

U ime grada pomoć su dočekali i donatorima zahvalili članovi Gradskog štaba za vanredne situacije - zamenik gradonačelnika Milun Jovanović, pomoćnik gradonačelnika Rade Jovanović i član Gradskog veća Nenad Marković.
 
 


23.Maj 2014.
Destet godina "Maturskog plesa"

Povodom jubileja - desetogodišnjice „Maturskog plesa“, šest godina organizator, a sada, uz grad Kraljevo, suorganizator manifestacije, Udruženje građana „Prijateljstvo za nova vremena“ zahvalilo je svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji ove manifestacije. Zahvalnice je uručio zastupnik Udruženja Hadži Momir Bakračević.

Kraljevački maturanti bili su prvi u Srbiji koji su, 2005. godine, zaigrali „Maturski ples“ u isto vreme sa svojim vršnjacima iz slovenačkog partnerskog grada Maribora i nekoliko evropskih zemalja. Kako se svake godine sve veći broj mladih iz drugih gradova u Srbiji priključivao manifestaciji i igrao tradicionalni ples četvorki u isto vreme sa vršnjacima u evropskim gradovima, svake godine obaran je i Ginisov rekord u broju učesnika.

Ove godine, zbog dana žalosti i katastrofalnih posledica poplava koje su pogodile čitavu Srbiju, „Maturski ples“ je odložen za nedelju dana. U gradovima širom Evrope „Maturski ples“ održan je 23. maja, a svi učesnici pre početka plesa odali su poštu stradalima u Srbiji minutom ćutanja.
  
 
 
 

22.Maj 2014.
Komisija za procenu štete

Komisija za procenu štete od klizišta, odrona, erozija, zemljotresa i poplave na teritoriji grada Kraljeva održala je konferenciju za novinare. Predsednik ove sedmočlane Komisije, koju je formiralo Gradsko veće grada Kraljeva, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije i inženjersko-geološke i seizmičke poslove Zdravko Maksimović, izložio je aktivnosti Komisije koje slede nakon poplava koje su zadesile grad Kraljevo.

Kako je Maksimović rekao, formirani su stručni timovi koji će na terenu, u skladu sa uputstvom o metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda, zapisnički konstatovati štetu. U radu timova, u najugroženijim područjima, priključiće se na terenu po jedan predstavnik mesne zajednice. U Grdici će biti četiri stručna tima na terenu.

Prema njegovim rečima, stručni timovi će zapisnički konstatovati štetu. Sve prijave štete biće na obrascu za prijavu štete, koje će imati samo stručni timovi na terenu i predsednici mesnih zajednica. Građani će moći da popišu imovinu koja im je stradala u poplavama u posebnoj prijavi.

Predsednik Komisije istakao je da je predmet procene, globalno, u smislu cele teritorije grada Kraljeva, podeljen na četiri dela. Prvi je vezan za stambene objekte, drugi su objekti infrastrukture, zatim poljoprivredna dobra i stočni fond i privredni subjekti. Procena štete, kao krajnji rezultat rada, prema njegovim rečima, jeste globalni izveštaj o svim štetama na teritoriji grada Kraljeva, kao i o merama koje treba preduzeti u narednom periodu na otklanjanju posledica i normalizaciji stanja. Na osnovu izveštaja komisije, mogu se odrediti sredstva koja mogu biti pomoć ljudima za oštećenja.

Zahvaljujući Drugoj brigadi Kopnene Vojske, kazao je Maksimović, urađen je aerosnimak iz helikoptera, na osnovu kojeg će moći da se odrede granice plavnog područja.

Po završenom poslu stručnih timova, Komisija će izaći na teren i proveriti da li su uradili posao kako treba, u skladu sa zakonom.

Komisija će Izveštaj dostaviti Republičkoj komisiji za utvrđivanje štete, koju je Vlada formirala. Da bi Vlada mogla da uradi procenu štete i aplicira pri bilo kojim fondovima, potrebno je da bude urađena procena štete na teritoriji Republike Srbije.

 
21.Maj 2014.
Pomoć iz Novog Pazara
Među prvima koji su lično doneli humanitarnu pomoć gradu Kraljevu su predstavnici Srpske pravoslavne opštine za Rašku oblast iz Novog Pazara. Oni su se, na poziv Srpskog patrijarha Irineja, organizovali i prikupili pomoć u vidu odeće, obuće, sredstva za ličnu i kućnu higijenu, hrane i vode. Pomoć su dopremili u Adrane gde su ih dočekali predstavnici lokalne vlasti i meštani Adrana.

                         
20.Maj 2014.
Sednica Skupštine grada Kraljeva

Na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine grada Kraljeva, koja je počela minutom ćutanja za nastradale u poplavama, odbornici su doneli odluku da se ukine Fond za solidarnu stambenu izgradnju u kojem je bilo 64 miliona dinara. Ta sredstva, uz 15 miliona dinara koja su opredeljena Gradskim budžetom, biće upotrebljena za  sanaciju posledica poplava.

 


Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije                                           20. Maj 2014.


Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, članovi Štaba dogovorili su se da je prioritet rešavanje situacije u Adranima i Grdici gde se po rečima Radoice Kočovića, načelnika Odeljenja za vanredne situacije, još uvek na pojedinim lokacijama nalazi voda koja ne može da ode prirodnim putem.
Prvo će se prokopati kanali da se omogući prirodan odliv vode a tamo gde to nije moguće pokušaće se pumpama za izbacivanje vode. Nakon toga nastupaju ekipe  koje će fizički ukloniti mulj i prljavštinu a zatim ekipe Zavoda za javno zdravlje i veterinarskog instituta koje će raditi deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju.
Trenutno se na tom području nalaze volonteri iz Kraljeva, Žandarmerija i Policija, kojima su u pomoć stigli volonteri iz Valjeva sa kompletnom opremom. Načelnik je posebno zamolio meštane Grdice za strpljenje jer ovaj posao mora se odraditi temeljno i bez preskakanja.
Takođe se zabranjuje i odnošenje sekundarnih sirovina dok se ne izvrši dezinfekcija.
Određen je i drugi deo Štaba koji deluje prema Gledićkom kraju i koji će odrediti tačke na kojima će stići mehanizacija i ljudstvo. Dat je nalog ovom delu Štaba koji se nalazi u preduzeću „Putevi“, da angažuje svu potrebnu mehanizaciju, bilo privatnu bilo pravnih preduzeća, kako bi se što pre sanirali putevi u ovom kraju i omogućila stanovnicima veza sa svetom . Na ovom području srušeno je preko 15 mostova i oštećeno preko 50 prelaza.
Takođe je i određen tim koji će davati informacije zainteresovanima oko donacija i pomoći i koji će biti dostupan 24. časa na telefon 036/306-020. Određen je tim za prihvat donacija koje će biti smeštene u magacinu Fabrike vagona gde će iz Gradske uprave biti postavljeni magacioneri i lica za prihvat iste.
Gradonačelnik grada Kraljeva  i komandant Štaba za vanredne situacije Dragan Jovanović je rekao da su nam hitno potrebne građevinske mašine, dizel gorivo, oprema za spasavanje, parket i laminati, jupol boje i sredstva za krečenje, podne i zidne obloge, lepkovi i glet mase, nameštaj i bela tehnika i stočna hrana.
Ovaj spisak će, po njegovim rečima, naravno da se poveća kako budu stizale informacije sa terena. Situacija u celoj zemlji je alarmantna pa moramo sami da se organizujemo jer nemožemo očekivati da Vlada sama pomogne svima. Ipak iz Kabineta premijera stigao je zahtev da se hitno pošalje spisak neophodnih stvari za pomoć kako bi se  pomoglo građanima Kraljeva.
Iz Maribora je najavljeno da se već pakuje pomoć u kamione koju treba očekivati ubrzo.
„ Ja apelujem na sve građane, znamo u kakvoj se situaciji nalaze, nažalost nas su zadesile razne muke, neki se nisu još oporavili od zemljotresa a stigla je nova elementarna nepogoda ali tvrdim da ćemo učiniti sve i da ćemo ova sredstva koja su prebačena iz Fonda za solidarnu stambenu izgradnju u kojem je bilo 64 miliona dinara i uz 15 miliona dinara koja su opredeljena Gradskim budžetom, biti upotrebljena za  sanaciju posledica poplava.
Samo molim građane za malo više strpljenja, jer mi smo ogromno područje sa 1530 kvadratnih kilometara, a oštećenja i infrastrukturna i druga su ogromna. Ide se u sanaciju po određenom planu a ne stihijski, tako da apelujem na građane još jedanput za strpljenje jer ćemo svima pomoći koliko god budemo u mogućnosti“ rekao je Dragan Jovanović, Gradonačelnik grada Kraljeva  i komandant Štaba za vanredne situacije.
 
 
 

 

19.Maj 2014.
Postavljanje pontonskog mosta u selu Godačica
Danas su inženjerske jedinice II Brigade kopnene vojske Srbije u selu Godačica, zaseoku Miletići i Matići, postavile pontonski most kako bi omogućili prolaz stanovnicima ovog mesta kojima je vodena bujica porušila most.
 

Nakon postavljanja mosta obišlo se i selo Gledić kako bi se utvrdila šteta i napravio plan za sanaciju
ovog mesta, čiji su meštani takođe pretrpeli veliku štetu od bujičnih reka koje su oštetile puteve ali i
domaćinstva.


18.Maj 2014.
Konferencija za novinare Štaba

Na konferenciji za novinare Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva, održanoj u nedelju, 18. maja, komandant Štaba, gradonačelnik grada Kraljeva Dragan Jovanović, govorio je o predstojećim aktivnostima Štaba.

On je najpre zahvalio crnogorskoj specijalizovanoj ekipi sa Žabljaka – članovima Rafting kluba i Asocijacije skijaških instruktora, koji su došli da pomognu u sanaciji terena, ali i svim humanim ljudima koji su ponudili i pružili pomoć u ovoj teškoj situaciji.

Gradonačelnik je zatim izvestio o postavljanju pontonskog mosta u Ravanici prethodnog dana, napomenuvši da je, zahvaljujući Vojsci Republike Srbije, problem komunikacije sa hiljade odsečenih domaćinstava usled porušenih mostova brzo rešen. On je najavio da će u ponedeljak, 19. maja, na jednoj lokaciji u Godačici, Vojska takođe postaviti pontonski most.

Gradonačelnik je dalje govorio o predstojećem otklanjanju posledica. Kako je rekao, dogovor je da se obrazuju operativni podštabovi u mesnim zajednicama u kojima ima problema, a koje će činiti jedan član Štaba i predsednik mesne zajednice. Jedan od najvažnijih će biti smešten u Osnovnoj školi u Grdici, a činiće ga dva predstavnika mesne zajednice i tri člana Štaba. Odmah kreće plansko čišćenje terena i sanacija posledica u Grdici. Biće određena lokacija na koju će biti deponovan šut, šoder, kamen, mulj i sve što je voda ostavila za sobom, uz odgovarajuću bezbednost. Nakon toga sledi dezinsekcija objekata.

Gradonačelnik je apelovao na sve da budu u stanju pripravnosti dok traje vanredna situacija, maksimalno ažurni i racionalni.

Kako je rekao Radoica Kočović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu, u toku su sanacija poplavljenog terena sa koga se voda povlači i povezivanje sela odsečenih od grada usled porušenih mostova (naročito u gledićkom kraju). Kako je izjavio Kočović, jučerašnje premošćavanje omogućava nadležnim javnim preduzećima da nastave uzvodno povezivanje i premošćavanje. Danas se na Gledićkoj reci rade dve pristupne rampe, a u toku je i povezivanje još nekih delova puta. Sve inspekcije su u pripravnosti, radi se na uspostavljanju celokupne infrastrukture. Rešavaju se putni pravci, mostovi, vodovod i kanalizacija, PTT mreža i niskonaponska mreža, rekao je on i apelovao na sve da se radi planski i organizovano, da se ima strpljenja i razumevanja. Istakao je da su sva republička i gradska javna preduzeća neprekidno na raspolaganju. Sva tehnika i mehanizacija i privatna i javnih preduzeća biće stavljene u funkciju, a aktivnosti će biti svakodnevne dok se posao ne završi. Prema Kočovićevim rečima, problem prave klizišta, kao što je npr. u Ravanici problem nastao usled prirodne brane od klizišta koja je napravila pustoš kada je pukla.

Gradonačelnik Dragan Jovanović najavio je vanrednu sednicu Skupštine grada Kraljeva za 20. maj, kao i da će biti ukinut Fond za solidarnu stambenu izgradnju, odakle će oko 60 miliona dinara biti upotrebljeno za pomoć i sanaciju. Takođe je obavestio da će u ponedeljak kraljevačke škole normalno raditi, osim škole u Godačici i isturenog odeljenja u Grdici, kao i da deca iz ugroženih područja ne moraju da dođu u školu ukoliko im je time ugrožena bezbednost. Časovi će trajati regularnih 45 minuta, a prvi čas biće posvećen edukaciji omladine školskog uzrasta u vezi sa poplavama, rekao je gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović.  Na današnjoj konferenciji za novinare predstavnici Zavoda za javno zdravlje i Veterinarskog instituta Kraljevo upozorili su građane ali i volontere koji čiste domaćinstva da budu oprezni. Po rečima dr Vladana Šaponjića iz Zavoda za javno zdravlje obavezno je korišćenje gumenih čizama, da se zaštite otvoreni delovi tela, da ako neko ima otvorene povrede da ih pokrije i zaštiti maksimalno. Obavezno je provetravanje prostorija, iznošenje oštećenog pokućstva a ostalo pokućstvo koje ostaje u kući obezbedi i prekrije klako bi se omogućio nesmetan pristup ekipma koje će vršiti dezinfekciju.
Po rečima Nebojše Dimitrijevića obavezno je da se osobe koje rade na čišćenju objekata obavezno istuširaju, operu opremu koju su koristili kako bi se preventivno sprečilo širenje biloških agenasa.
Posebno obratiti pažnju na higijenu nogu zbog nošenja obuće koja je u kontaktu sa poplavnim vodama.
Naročito je važno da tokom sanacije građani ne dovode decu i da se ona ne igraju na poplavljenim terenima jer je rizik od zaraze kod male dece veliki.
U slčučaju bilo kakve povrede obavezno se javiti lekaru jer je obozbeđen veliki broj vakcina protiv tetanusa. 


17.Maj 2014.
Postavljanje pontonskog mosta u selu Ravanici
Danas je u selu Ravanica Vojska Srbije postavila pontonski most, u prisustvu gradonačelnika i komandanta Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva Dragana Jovanovića, komandanta II brigade Kopnene Vojske brigadnog generala Marinka Pavlovića, načelnika Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu Radoice Kočovića i članova Štaba.

          
                                                                                                                               Dragan Jovanović 
                                                                                                        Gradonačelnik i komandanta Štaba za vanredne
                                                                                                                           situacije grada Kraljeva                                              
         
                                Marinko Pavlović                                                                 Radoica Kočović
                                   brigadni general                                    načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu
              komandant II brigade Kopnene Vojske
16.Maj 2014.
Porušeni mostovi
         
14.Maj 2014.
Najava manifestacije "Narcisu u pohode"

Povodom tradicionalne turističko-sportsko-rekreativne manifestacije „Narcisu u pohode“, koja je ove godine zakazana za 18. maj, organizovana je konferencija za novinare.

Predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović, predsednik Organizacionog odbora manifestacije, smatra da 58 godina postojanja govori o značaju i lepoti ove akcije.

„Ova manifestacija je veoma značajna, posebno danas, kada nam je priroda od nas samih ugrožena. Ovakvim akcijama, vraćajući se prirodi, daje se jasna poruka da bez prirode ne možemo, da je moramo poštovati i negovati. Svi mi, bez obzira na kojim se funkcijama budemo nalazili, moramo naći načina da i u narednim godinama damo podršku neoposrednim organizatorima kako bi jedna ovakva manifestacija nastavila da živi“, rekao je Sreten Jovanović.

Cilj akcije je da se okupi što veći broj učesnika i da što više njih izađe na planinu Stolovi, da se afirmiše planinarstvo kao sport i prirodne lepote okoline Kraljeva. Ona okuplja brojne zaljubljenike u prirodu i članove planinarskih društava iz cele Srbije.

Predsednik PSD „Gvozdac“ Miroslav Stanić je, upoznavši sve zainteresovane za učešće sa detaljima akcije, zamolio sve učesnike da se pridržavaju pravila koji su u skladu sa Zakonom o sportu kako bi manifestacija bezbedno protekla. Takođe je podsetio sve da narcise posećujemo, a ne beremo.

Akcija počinje u selu Kamenica, nastavlja se do vrha Stolova – Usovice, a završava u planinarskom domu u Brezni.

Organizator ove republičke planinarske akcije je Planinarsko smučarsko društvo „Gvozdac“, suorganizatori Turistička organizacija Kraljevo i grad Kraljevo i Mesna zajednica Kamenica. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i Planinarskog saveza Srbije.

12.Maj 2014.
Održano takmičenje "Šta znaš o saobraćaju" u Kraljevu            10.maj 2014.


Auto-moto savez Srbije ove godine po 45. put organizuje tradicionalno takmičenje učenika osnovnih škola "Šta znaš o saobraćaju", koje se održava kao zvanično takmičenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz podršku Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva unutrašnjih poslova, škola i sponzora.
 
Po održavanju Državnog takmičenja, najbolje plasirani učenici iz grupe B (uzrast 10-12 godina) - dve devojčice i dva dečaka - predstavljaće Srbiju na Evropskom FIA takmičenju koje se ove godine održava od 05. do 07. septembra u glavnom gradu Norveške, Oslu.
Učenici su, prema pravilniku, podeljeni u tri starosne grupe: A (najmlađi), B (rođeni 2002. 2003. i 2004. godine) i C (rođeni do 2001. godine). Oni se takmiče u teorijskom delu, rešavanjem saobraćajnih testova, kao i u vožnji bicikala na poligonu spretnosti, odnosno na poligonu koji simulira saobraćajne situacije sa kojima se sreću u svakodnevnom životu.
Danas je držano  Okružno takmičenje ''Šta znaš o saobraćaju'' u kome su učestvovali učenici gradova Kraljevo i Novi Pazar, i opština Vrnjačka Banja i Raška. Za učenike u ovom takmičenju Savet za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva obezbedio je majice.
 
 
 


09.Maj 2014.
Dan pobede nad fašizmom

Povodom obeležavanja 9. maja – Dana Evrope i Dana pobede nad fašizmom, na Spomenik otpora i pobede u parku kod Železničke stanice i ove godine 9. maja vence su položile brojne delegacije. U ime grada Kraljeva, poštu žrtvama Drugog svetskog rata i venac na spomenik posvećen njima položili su zamenik gradonačelnika grada Kraljeva Milun Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović i član Gradskog veća grada Kraljeva Maja Mačužić.

Uz počasni pozdrav, vence su položili predstavnici Vojske. Zatim su sledili predstavnici Raškog upravnog okruga, Policije, Udruženja učesnika ratova 1991-1999. godine, Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, Udruženja porodica palih boraca u ratovima 1991-1999. godine, Zavičajnog društva „Kraljevo“, Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova „Jovo Kursula“, Pokreta veterana, Udruženja ratnih vojnih invalida i veterana „Dušan Silni“, Pokreta socijalista.

Ovaj datum obeležava se u znak sećanja na dan kada je u Berlinu 9. maja 1945. godine potpisana bezuslovna kapitulacija nacističke Nemačke, čime je formalno završen Drugi svetski rat u Evropi.

Sreten Jovanović, predsednik Skupštine grada Kraljeva, istakao je značaj obeležavanja 9. maja.

„Ovo je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj svetskoj istoriji koji označava pobedu nad fašizmom i kapitulaciju Nemačke, koja je bila na čelu jednog pakta koji je želeo da okupira veliki deo Evrope, sveta. Ovaj dan je na našim prostorima u određenom trenutku bio nepravedno zapostavljen, ali mi moramo da budemo odlučni da ove dane uvek obeležavamo i zarad mlađih generacija podsećamo da je 9. maja 1945. godine Nemačka potpisala kapitulaciju i priznala svoje istorijske greške. Zadatak nas koji smo na odgovornim funkcijama jeste da se odnosimo na pravi način prema tom datumu“, rekao je predsednik Skupštine grada Kraljeva Sreten Jovanović.

Ovaj datum obeležava se i kao Dan Evrope, ustanovljen u znak sećanja na deklaraciju koja se smatra zvaničnim korakom u nastajanju Evropske unije. Godine 1950, 9. maja, Robert Šuman, tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske, predstavio je svoj predlog formiranja Evropske zajednice za ugalj i čelik. Ovaj predlog, poznatiji kao „Šumanova deklaracija“, smatra se početkom kreacije onoga što je danas poznato kao Evropska unija. Dan Evrope obeležava se 9. maja od 1985. godine, kada je na Savetu Evropske unije u Milanu doneta odluka o tome.